Hoorcollegereeks De Oorlog in het Noorden

Drents Archief
Datum: dinsdag 17 maart 2020 14:00 - 16:00

Locatie: Drents Archief

 
In deze korte cursus wordt, door 5 verschillende sprekers, vanuit het regionale perspectief gekeken. Wat gebeurde in onze omgeving en hoe kijken wij daar nu naar, vanuit ons hedendaagse perspectief.
 
College 1. dr. Stefan van der Poel (3 maart)
'Euthymia bleibt uns'. De laatste jaren van Leo Polak, 1938-1941
Kort na de Duitse inval op 10 mei 1940 voorspelde Leonard Polak (1880-1941), sinds1928 hoogleraar aan de Groninger universiteit dat nu 'de schifting, de eigenlijke   beproeving der karakters' zou beginnen. Zijn dagboeken uit deze jaren werpen licht opde gebeurtenissen én Polaks houding daartegenover.
 
College 2. Wim Ensing (10 maart)
Communistisch verzet in Drenthe in de Tweede Wereldoorlog
Verzet tegen de bezetter was er in grote verscheidenheid. Er waren verschillen in   motieven, uitvoering en gebruikte middelen. Eén van de organisaties die zich al heelvroeg liet gelden in het landelijk verzet tegen de bezetter was de CommunistischePartij Nederland.
 
College 3. Joël Stoppels (17 maart)
De bevrijding van Noord-Nederland
De bevrijding van Noord-Nederland verliep moeizaam: de Duitse capitulatie was op5 mei 1945 een feit maar het duurde nog tot 11 juni 1945 voordat de laatste DuitsersSchiermonnikoog verlieten. Bij Delfzijl vond de laatste veldslag op Nederlands   grondgebied plaats tijdens de gevechten om de Delfzijl.
 
College 4. José Martin (24 maart)
Herinneren en herdenken
Gewoon de draad weer oppakken en doorgaan, dat was voor het merendeel van deoverlevenden van de Holocaust het credo van het dagelijks leven in de eerste decenniana de oorlog. Aan herdenken werd helemaal niet gedacht. In de afgelopen decenniais herdenken steeds belangrijker geworden: hoe is deze omslag van herinneren naarherdenken verlopen?
 
College 5. Dr. Mieke Meiboom (31 maart)
Fout in de oorlog?
Vanaf 1945 werd iedereen, die met de Duitse bezetter gecollaboreerd had, berecht.Deze bijzondere vorm van strafrecht werd Bijzondere Rechtspleging genoemd. In dedrie Noordelijke provincies zijn ruim 38.000 mensen geïnterneerd en berecht. Dit college gaat over de vraag hoe de bijzondere rechtspleging werkte en of al deze mensen fout waren.
 
Wilt u deelnemen aan deze vijfdelige hoorcollegereeks? Meld u dan vóór 18 februari 2020 aan via de Seniorenacademie (klik hier). Vol = Vol.
Prijs: € 123,50
 
 
 
 

 

 

Alle datums


  • dinsdag 3 maart 2020 14:00 - 16:00
  • dinsdag 31 maart 2020 14:00
  • dinsdag 24 maart 2020 14:00
  • dinsdag 17 maart 2020 14:00
  • dinsdag 10 maart 2020 14:00