familievanje

Plaatje voor websiteklein

Geef de paupers een naam en help mee de voorouders van meer dan een miljoen Nederlanders online vindbaar te maken. (Veenhuizen en Ommerschans 1822-1859)

Bedelaars, landlopers, onzedelijke types, ongetrouwde moeders, ambtenaren, veteranen en arme huisgezinnen zaten tussen 1822 en 1859 in Veenhuizen in het verre Drenthe. Minstens 1 miljoen bekende en minder bekende Nederlanders hebben voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. Iedereen kent wel André Kuipers, Albert Verlinde, Philip Freriks , Daphne Bunskoek en Willeke Alberti. Maar misschien zat ook uw familie in dit ‘pauperparadijs’! Help mee deze mensen online vindbaar te maken. Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.

Koloniën van Weldadigheid
De Maatschappij van Weldadigheid is in 1818 opgericht om paupers een kans te geven zich te ontworstelen aan een arm bestaan. Nergens ter wereld is al vanaf het begin van de negentiende eeuw zo'n grootschalig experiment uitgevoerd om met landbouw de armoede te bestrijden. Mannen, vrouwen, weeskinderen, gezinnen met kinderen en veteranen werden vanuit het hele land opgestuurd naar de Koloniën in Frederiksoord, Veenhuizen en Ommerschans. Door te werken op het land dacht men de paupers te kunnen opvoeden tot nuttige en arbeidzame burgers. 

Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid
Elk jaar komen veel onderzoekers naar het Drents Archief in Assen om te speuren naar het reilen en zeilen van hun voorouders in de Koloniën van Weldadigheid. Het populaire tv-programma Verborgen Verleden haalt uit de inschrijfregisters regelmatig interessante informatie over familieleden van BN’ers die tot dan toe onbekend was. Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is een rijke bron met gedetailleerde gegevens over personen uit de onderkant van de samenleving van de 19e eeuw. Het archief was van onschatbare waarde voor het schrijven van de succesroman ‘Het pauperparadijs’ van Suzanna Jansen en ‘De Proefkolonie’ en ‘De Bedelaarskolonie’ van Wil Schackmann, daarnaast heeft het archief een zeer belangrijke bijdrage geleverd aan de nominatie voor Werelderfgoed van de Koloniën van Weldadigheid.

De inschrijfregisters 
Dankzij het negentiende-eeuws administratiesysteem van de Maatschappij van Weldadigheid zijn de inschrijfgegevens van vrijwel iedereen bewaard gebleven. Bij aankomst in de Koloniën kreeg men een nummer. De familienaam, voornamen, de geboortedatum en de dag van inschrijving werden nauwkeurig genoteerd en ook verhuizingen van het ene ‘gesticht’ naar het andere werden bijgehouden evenals het moment van ontslag uit de Koloniën. Deze gegevens bieden ons een mooi beeld over het leven in de Koloniën. Sommige mensen kwamen tot acht keer toe terug omdat ze er maar niet in slaagden het leven ‘buiten’ op de rails te krijgen. U kunt meehelpen om de inschrijfregisters uit de periode 1822-1859 doorzoekbaar te maken! 

Wat gaat u doen?
U gaat de persoonsgegevens uit de gescande pagina van het inschrijfregister invoeren in de database. Het handschrift is soms even wennen maar u helpt mee de toegankelijkheid van een heel belangrijke archief te vergroten. 

Wat levert het project u op?
De Koloniën van Weldadigheid zijn genomineerd voor de Werelderfgoedlijst van de UNESCO. In 2018 valt de beslissing of de Koloniën daadwerkelijk Werelderfgoed kunnen worden. Het archief van de Maatschappij van Weldadigheid is een zeer belangrijk onderdeel van dit erfgoed. U helpt mee om de informatie toegankelijk te maken voor familie, wetenschappers en andere geïnteresseerden in dit unieke sociale experiment. 

Punten
Daarnaast verdient u voor uw tijd en inzet natuurlijk ook de Vele Handen punten. Deze punten kunnen worden ingewisseld voor verschillende activiteiten en cadeaus. Per ingevoerde scan ontvangt u 3  VeleHanden-punten en na controle ontvangt u er nog eens 3. Een controleur ontvangt ook 3 punten per gecontroleerde scan. Een als onbruikbaar aangemerkte scan levert 1 punt op. Punten verdiend in dit project kunnen worden ingewisseld voor historische boeken, uitstapjes of lezingen.

Voor meer informatie en aanmelden, klik hier.