Attentie
  • There is no category chosen or category doesn't contain any items

Nieuws

Openbaar in 2020: Kinderen in de oorlog

Nationale JeugdstormDinsdag 31 december 2019

Vanaf donderdag 2 januari worden honderden archiefstukken uit de collectie van het Drents Archief openbaar die nog niet eerder waren in te zien, of alleen onder bepaalde voorwaarden. Dat betekent dat archief over het oorlogsjaar 1944 voor iedereen ter inzage komt.

Openbaar in 2020: Kinderen in de oorlog 
De complete lijst met stukken die per 1 januari 2020 openbaar worden is beschikbaar in de studiezaal en hier te bekijken. 

Journalisten, onderzoekers en liefhebbers kunnen vanaf donderdag documenten bestuderen waarop tot die datum op grond van de Archiefwet een beperking van openbaarheid rust. Er komen onder meer documenten openbaar uit het oorlogsjaar 1944. 

Kinderen tijdens de oorlog
‘De grootste jeugdbeweging die ons land ooit kende’, zo noemden ze zichzelf. Binnen een jaar kende de Nationale Jeugdstorm afdeling Drenthe-Groningen 1400 leden. Twee van hen bezochten in februari 1944 beiden een ‘vormingscursus’ in Oranje, Hijkersmilde, en deden hiervan verslag. ‘De eerste dag wordt er nog weinig verricht, er kwamen telkens nieuwe cursisten aan per fiets en tegen de avond werd er met paard en wagen nog een club van de tram gehaald.’  In de avond kregen de leden ‘vorming’ in Nationaal-Socialistische stijl: ‘Deze cursussen worden gehouden om dat de jonge boer en boerin ook vorming en ontwikkeling nodig heeften in de tweede plaats ook wel eens vacantie hebben mag’, is te lezen in het nu openbaar geworden schoolkatern in keurig schrift. Het schriftje eindigt met: ‘Samenvattend kan ik dan zeggen dat we naast de ernstige, hier veel vrolijke uren hebben doorgebracht want als er ’s middags een spreker was werd de avond veelal doorgebracht met spelletjes en volksdansen.’ 

Notulen Commissie voor de hygiëne van Moeder en Kind
Neutraler waren de bijeenkomsten van de Commissie voor de hygiëne van Moeder en Kind in het dorpshuis van Eelde. Uit het notulenboek dat nu openbaar is, blijkt dat de omstandigheden steeds beperkter worden. ‘Wegens de voortdurende moeilijkheden met de regeling der betaling voor bakerhulp stekt mevrouw van Giffen voor progressieve tarieven vast te stellen op grond van het salaris, zoals nu ook de Provinciale bakeruitzending  in Drenthe doet.’ In april 1944 staken de notulen. 

Openbaarheid van archieven
Overheidsinstellingen dragen na twintig jaar hun archieven over aan een archiefinstelling. Het grootste deel daarvan is direct door iedereen in te zien en te gebruiken. Maar als de inhoud de privacy van nog levende personen kan schaden of hen onevenredig kan benadelen of wanneer het landsbelang in het geding is, wordt de openbaarheid nog enige jaren beperkt. Dit mag maximaal 75 jaar duren, maar vaak is het korter. De termijn wordt altijd vooraf vastgesteld en vervalt op de eerste januari na het verstrijken ervan. Die dag heet sinds 2010 Openbaarheidsdag.

De archiefstukken zijn aan te vragen in het Drents Archief.

Bekijk hier de lijst van archiefstukken die per 1 januari 2020 openbaar zijn geworden.