Nieuws

balloërkuil

Volgens overlevering was dit de plaats waar de Etstoel de rechtszitting rond Pasen hield. Het landrecht van Drenthe van
1412 noemt de kuil niet en spreekt alleen over de plaatsnaam 'Banlo'. Drenthe's eerste geschiedschrijver Picardt omschrijft 
de plek in 1660 als een kuil, oudtijds in het bos gelegen, ooit gebruikt als vergaderplaats, omgeven door van aarde gemaakte
zitplaatsen. De huidige Balloërkuil in Rolde is een stuifzandlaagte, in 1846 door de provincie Drenthe aangekocht. In 1895 werd, ter gelegenheid van het bezoek van prinses Wilhelmina en koningin-regentes Emma aan Drenthe, een
'Oud-germaansche rechtspleging' 
nagespeeld in de Ballerkuil. Mede daardoor werd de Balloërkuil het symbool van het oude Drenthe en een culturele i.p.v.toeristische attractie. De Balloërkuil als vergaderplaats vormde de inspiratie voor de huidige Statenzaal van Provinciale Staten van Drenthe.

Tegenwoordig is de wetenschap ervan overtuigd dat de als zodanig aangewezen Balloërkuil geen middeleeuwse vergaderplaats was. Veel aannemelijker is een kuil ten zuiden van Balloo, die door de spoorbaan Assen-Stadskanaal onzichtbaar is geworden. Archeologisch onderzoek heeft dit (nog) niet kunnen bevestigen.  


Foto: Opvoering van een Germaansche rechtspleging in de Ballerkuil in 1895.
Video: Henk Nijkeuter vertelt over de geschiedenis van het Drents bestuur.


 

 In de beeldbank van het Drents Archief staat een mooie collectie foto's met omschrijvingen en locaties.