Nieuws

Route langs havezaten op annodrenthe

Drenthe staat bekend als een arme provincie. ‘Uit  turf, jenever en achterdocht is de Drent gewrocht’ is het gezegde. Lees meer...

Europa Kijkdagen, Jacques Tichelaar bezoekt Drents Archief

Op vrijdag 11 en zaterdag 12 mei zijn tijdens de Europa Kijkdagen in heel Nederland 150
Europese projecten gratis toegankelijk voor het publiek. Lees meer...

Europa Kijkdagen bij het Drents Archief op 11 en 12 mei

Wilt u weten waar het Europese geld aan wordt besteed? Kom dan op 11 en 12 mei naar de Europa Kijkdagen. Lees meer...

Zingende verpleegsters arm in arm met Canadezen

In Assen is de bevrijding op zondag 29 april op een bijzondere manier herdacht. Een foto van dansende verpleegsters en Canadezen is op dezelfde locatie op de Brink Lees meer...

Bevrijding herleeft in Valthe

Op 25 april hebben acteurs van de Rederijkerskamer Valthe een bevrijdingsfoto van 67 jaar geleden nagespeeld. De nieuwe foto is op exact dezelfde locatie Lees meer...