Het Oorlogsdagboek van Drenthe

Drents Archief beschikt over een aanzienlijke collectie originele bronnen uit de Tweede Wereldoorlog en elk jaar komen hier nog ‘nieuwe’ documenten bij. Het thema oorlog blijft onverminderd actueel. In 2020 is het 75 jaar geleden dat Nederland werd bevrijd. Archiefbronnen worden na 75 jaar openbaar en kunnen dan toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek. Zo zijn op 1 januari 2020 de WO2-archieven tot en met 1944 openbaar. Het Drents Archief wil verschillende doelgroepen, inwoners en bezoekers van Drenthe, jong en oud, kennis laten maken met diverse verhalen uit de Tweede Wereldoorlog in Drenthe. Op basis van originele bronnen belicht het Drents Archief met dit project de oorlog in Drenthe vanuit verschillende perspectieven. Dit multiperspectief komt terug in de producten, waarbij onze focus ligt op het ‘Oorlogsdagboek van Drenthe’. Bij alle activiteiten en producten die het Drents Archief wil ontwikkelen, wordt rekening gehouden met spreiding in tijd (niet alles in april/mei 2020, maar doorlopend in de jaren erna), in doelgroepen (van leerlingen uit het primair onderwijs, middelbaar onderwijs, HBO en Universiteit, tot een ieder die in het Drentse oorlogsverleden is geïnteresseerd) en in plaats (in verschillende gemeenten, op verschillende locaties in de provincie). 

Diverse bronnen 
Drents Archief beschikt over een aanzienlijke collectie bronnen uit de Tweede Wereldoorlog. Archiefbronnen worden na 75 jaar openbaar en kunnen dan toegankelijk gemaakt worden voor een breed publiek. Zo zijn op 1 januari 2020 de WO2-archieven tot en met 1944 openbaar. Elk jaar komt er weer nieuwe informatie vrij. Op basis van originele bronnen belicht het Drents Archief de oorlog in Drenthe vanuit verschillende perspectieven.

Educatief programma
Voor leerlingen uit groep 7 en 8 van het primair onderwijs ontwikkelen we een interactief, innovatief ‘oorlogsdagboek van Drenthe’. Het programma, dat volledig aansluit op de kerndoelen, wordt aangeboden in het Drents Archief in Assen, leerlingen kunnen ook een maatwerkprogramma in het Onderduikersmuseum De Duikelaar in Nieuwlande volgen. 

Publieksactiviteiten
We organiseren i.sm. lokale, provinciale en landelijke organisaties een reeks activiteiten waarmee we een breed publiek bereiken. Een hoorcollegereeks i.s.m. HOVO (RUG), een symposium en een multiperspectieve lezingenreeks i.s.m. verschillende musea en kenniscentra. Daarnaast organiseren we - zoals in 2019 voor het eerst in Assen - Open Joodse Huizen in heel Drenthe i.s.m. Joods Cultureel Kwartier en lokale (historische) verenigingen en stichtingen.

Podcasts
In de jaren ’80 en ’90 zijn interviews afgenomen met mensen die de oorlog in Drenthe hebben meegemaakt. Delen van deze geluidsfragmenten worden hergebruikt in een serie duurzame podcasts. In gesprekken met familie en bekenden wordt duidelijk welke rol de oorlog heeft gespeeld in het leven van de destijds geïnterviewden en ook hoe de oorlog doorleeft in de generaties na hen.

Hotspot Collectie Drenthe Tweede Wereldoorlog
We leggen een digitaal collectieoverzicht aan van de Oorlogscollectie Drenthe in afstemming met de Drentse instellingen met museaal en documentair WO2-materiaal. Er komt een onderzoekgids en een online én fysieke hotspot WO2.

Onze activiteiten worden mede mogelijk gemaakt door financiële bijdragen van Provincie Drenthe, gemeente Assen, De Kattendijke/Drückerstichting, Gravin van Bijlandt stichting, gemeente Hoogeveen, BSP fonds, Rabofonds en het vfonds  met middelen uit de Nationale Postcode Loterij, de BankGiro Loterij en de Nederlandse Loterij. 
vfonds-logo-nieuw-open       logo provincie Drenthe