Veldnamen

Het Drents Archief bezit een unieke collectie voor de bestudering van Drentse veldnamen, aangelegd door Jan Wieringa. Deze collectie is geïnventariseerd en de inventaris wordt binnenkort gepubliceerd. Eveneens een belangrijk onderdeel van deze collectie gedigitaliseerd: de veldkaarten. Op deze veldkaarten verzamelde Wieringa vanaf de vijftiger jaren de veldnamen die bij de bevolking ter plaatse nog bekend was. Het ligt in de bedoeling om deze gegevens in de toekomst met behulp van een geografisch informatiesysteem (GIS) te presenteren, maar als voorproefje worden de op de veldkaarten voorkomende veldnamen nu reeds in ruwe vorm ter beschikking van het publiek gesteld. De lijst met 12167 veldnamen is een Excel-file bestaande uit vier velden.

Veldnaam

De veldnaam zoals hij op de veldkaarten voorkomt, letterlijk overgenomen met afkortingen en onzekerheden. Opmerkingen en aanvullingen tussen rechte haken zijn door de bewerkers toegevoegd.

Kaartnummer

De aanduiding van de veldkaarten die zijn gebruikt als bron. De eerste twee cijfers geven de gemeente aan waarop de veldkaart betrekking heeft. De laatste cijfers geven een volgnummer van de veldkaarten binnen die gemeente. Hiermee is eenvoudig te zien binnen welke gemeente de betreffende veldnaam gelegen is.

De gemeenten waarvan veldkaarten aanwezig zijn, zijn de volgende:

 • Roden
 • Peize
 • Eelde
 • Vries
 • Norg
 • Rolde
 • Assen
 • Zuidlaren
 • Anloo
 • Gieten
 • Borger
 • Beilen
 • Westerbork
 • Coevorden
 • Hoogeveen
 • Zuidwolde
 • Ruinen
 • Ruinerwold
 • De Wijk
 • Meppel
 • Havelte
 • Vledder
 • Diever
 • Dwingeloo

X en Y-coördinaten

X- en Y-coördinaat volgens het Systeem van de Rijksdriehoeksmeting. Dit is het coördinatensysteem dat onder andere gehanteerd wordt in topografische atlas, waardoor de exacte lokatie eenvoudig daarin op te zoeken is. Het punt dat wordt aangegeven door deze coördinaten geeft ongeveer het midden aan van de veldnaam op de veldkaart. Het is in de meeste gevallen niet eenduidig te zien of een veldnaam op één of op meerdere percelen betrekking heeft, vandaar dat gekozen is voor het aangeven van een enkel punt.

Klik hier om het bestand te downloaden in zip formaat.

Het project Drentse veldnamen is mede tot stand gekomen met subsidie van:

pdrenthe.jpg   vsbfonds.jpg

Stichting Nederlands Museum voor Anthropologie en Preahistorie

Stichting Acker Strating