Verleidelijk aanbod: word ook vriend!

We komen er rond voor uit: het Drents Archief is een verleidelijke organisatie. Die verleiding zit opgesloten in onze missie: wij brengen erfgoed dicht(er) bij de mensen en verleiden hen met het verleden. Onze Drentse erfstukken zijn het namelijk meer dan waard om gekend te worden, gezien te worden. Daarmee leren we onze jonge en oudere bezoekers anders naar hun omgeving te kijken, bewust te worden van de eigen sporen in het verleden. Dat doen we in een inspirerende omgeving, in het hart van Assen. Op de plek zelfs waar de latere hoofdstad van onze provincie aan zijn eigen geschiedenis begon…

Goede vrienden koesteren onze parels

Vrienden van het Drents Archief dragen niet alleen de geschiedenis een warm hart toe. Ze koesteren ook onze parels. We noemen een paar voorbeelden: het belangwekkende archief van de Maatschappij van Weldadigheid, de unieke kaartencollectie, het TT-archief. Nog verder terug in de geschiedenis: de oudste grondwet die ons land kent, het Drentse Landrecht. Uit het jaar 1412! Financiële steun van onze Vrienden maakt het mogelijk dat een publicatie over een boeiend onderdeel van de Drentse geschiedenis tot stand komt. Trouwens, er zijn heel wat kostbare boeken in onze verzameling die dringend aan restauratie toe zijn. Een idee om ook hier samen een parel van te maken? 

Goede vrienden geven en ontvangen

Lidmaatschap van de Stichting Vrienden van het Drents Archief kost slechts € 25,- op jaarbasis. Wij doen natuurlijk iets terug. Wat hebben we zoal voor u in petto? Allereerst ruiterlijke erkenning. En verder verbinding en voordeel. Als Vriend ontvangt u:

  • uitnodigingen voor speciale presentaties;
  • 50% korting op de publieksactiviteiten van het Drents Archief (NB: dit geldt niet voor activiteiten in samenwerking met andere organisaties);
  • een dagdeel historisch vergaderen in de sfeervolle Laarwoudzaal voor bedrijfsleden;
  • 10% korting op publicaties uit onze boekwinkel;
  • deelname aan de jaarlijkse vriendenactiviteit: een excursie met andere vrienden;
  • voor € 10 extra ontvangt u bovendien elk jaar de Nieuwe Drentse Volksalmanak.

  • Houdt u van continuïteit? Dan wordt u Vriend voor het leven, voor een bedrag van € 400,-.

Gaat uw bedrijf voor kwaliteit en duurzaamheid?

De Stichting Vrienden van het Drents Archief kent een speciaal bedrijfslidmaatschap. Met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 250 steunt u niet alleen het werk van de stichting, maar verschaft u zich ook met uw relaties of medewerkers toegang tot een van onze monumentale ruimten. Uw bijeenkomst of presentatie wordt nog unieker in de sfeervolle Laarwoudzaal. Gratis, eenmaal per jaar, een dagdeel. Als dank voor uw steun. Zowel voor particulieren als voor bedrijven geldt: ook een doelgerichte eenmalige gift is mogelijk. Zo financiert u bijvoorbeeld (mede) de aankoop of de restauratie van een waardevol archiefstuk.

ANBI

De Stichting Vrienden van het Drents Archief is een geregistreerde culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel. Lees meer over de Geefwet.pdf.

Word ook vriend

Aanmelding kan via het machtigingsformulier hieronder. U kunt ook een donatie van € 25,- of meer overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0192002503 ten name van de Stichting Vrienden van het Drents Archief.

MACHTIGINGSFORMULIER.pdf

U kunt het ingevulde machtigingsformulier sturen aan:
Stichting Vrienden van het Drents Archief
Antwoordnummer 1068
9400 WB  ASSEN

Een postzegel is niet nodig

Jaarstukken 2016

Het jaarverslag en financiële stukken van de Stichting Vrienden van het Drents Archief kunt u lezen in het volgende bestand: Jaarstukken_2016_ANBI.pdf


 vrienden Drents Archief