Afdrukken
Categorie: Archief & advies
Hits: 14940
Excerpt: Lees alles over de taken van een archief. 

Archiveren is meer dan alleen het bewaren van informatie. Archiveren is het vastleggen van gegevens met de bijbehorende context overeenkomstig de (wettelijke) normen van de goede, geordende en toegankelijke staat.

Een archief levert informatie over het doen en laten van een organisatie of persoon. Archieven zijn dus een waardevolle bron voor onderzoek, verantwoording en bedrijfsvoering. Op termijn maken archieven bovendien deel uit van ons cultureel erfgoed. Een archief moet volledig én betrouwbaar zijn en daarom is het belangrijk om het beheer van de informatie erin goed te regelen. De regels hiervoor zijn voor de overheid vastgelegd in de Archiefwet. Zo moet de informatie duurzaam toegankelijk worden gemaakt en gehouden. Zodat deze nu en in de toekomst bruikbaar is voor elke rechtzoekende of gewoon geïnteresseerde burger.

Wat betekent toegankelijke staat? Toegankelijke informatie is:

Onze afdeling Collectie en Publiek is verantwoordelijk voor de archieven die wij beheren. Onze medewerkers zorgen voor acquisitie, materiële verzorging, inventarisatie, ontsluiting en beheer van de archiefstukken (documenten, foto’s, film- en geluidfragmenten) die aan ons worden toevertrouwd.