Het Drentse e-depot is in ontwikkeling en het Drents Archief werkt continu aan verbetering, onder andere door het uitvoeren van pilots. Deelname aan een pilot is dé manier om ervaring op te doen met e-depot. Bent u benieuwd naar de mogelijkheden van het e-depot voor uw gemeente? Neem contact op met onze e-depot adviseur.