Excerpt: Uitdagend schoolprogramma voor bovenbouw en voortgezet onderwijs

Voortgezet onderwijs; vmbo klas 1 t/m 4, havo/vwo klas 1 en 2

Tijdens de excursie Tweede Wereldoorlog gaan leerlingen gedurende een halve dag aan de slag met vier afwisselende programma’s. Het is hierbij mogelijk om met meerdere klassen tegelijk het Drents Archief te bezoeken. In de excursie komen thema’s als de Duitse bezetting, Jodenvervolging, onderduiken, propaganda en verzet aan de orde. De excursie is daarom bij uitstek geschikt om een deel van de reguliere lesstof op school te vervangen.

Archiefonderzoek

Leerlingen gaan aan de slag met origineel bronmateriaal uit de Tweede Wereldoorlog. In de schatkamers van ons archief bewaren we veel van die bronnen. De leerlingen bestuderen de archiefstukken, maken foto’s en gaan later aan de hand van een van de thema’s (bezetting, Jodenvervolging etc.) zelf een presentatiefilmpje maken.

Escaperoom de Overval

Op 11 december 1944 vond De Overval plaats: leden van de knokploeg Noord-Drenthe probeerden om hun door de Duitsers gevangen genomen vrienden te bevrijden uit het Huis van Bewaring te Assen. Een ontzettend risicovolle operatie… met gelukkig een goede afloop. In het Drents Archief kruipen leerlingen in de huid van de verzetslieden en proberen ze op tijd uit de Escaperoom te ontsnappen. De Escaperoom is ook los te boeken. Kijk voor meer informatie hier.

Herinneringen aan Benno

Benno ter Berg is een Joodse jongen die van 1924 tot 1942 in Assen leefde. Op 15-jarige leeftijd krijgt Benno een oproep om te werken voor de Duitsers en uiteindelijk komt hij in Auschwitz terecht, waar hij wordt vermoord. Tijdens zijn leven houdt Benno, net als bijvoorbeeld Anne Frank, een dagboek bij. In het Drents Archief maken leerlingen kennis met het ontroerende verhaal over Benno door middel van filmbeelden, archiefstukken en geluidsfragmenten. Het lesprogramma Herinneringen aan Benno is ook los te boeken. Kijk voor meer informatie hier.

Stadswandeling

Deze stadswandeling voert langs plekken in Assen die van belang zijn geweest in de oorlog of die ons aan de oorlog herinneren. Voorbeelden hiervan zijn het Huis van Bewaring, het provinciaal monument en de struikelstenen. De leerlingen maken foto’s op deze locaties. Bij terugkomst op het archief krijgen ze een opdracht over de foto’s.

Aansluitende kerndoelen

De excursie Tweede Wereldoorlog is bedoeld als vervanging van een deel van de reguliere lesstof op school. Het programma sluit aan op VO kerndoelen 36, 37, 38 en 40 – tijd van wereldoorlogen.

Informatie & aanmelden

  • Doelgroep: voortgezet onderwijs; vmbo klas 1 t/m 4, havo/vwo klas 1 en 2
  • Groepsgrootte: maximaal 60 leerlingen
  • Kosten: € 6,- per leerling
  • Wanneer: op afspraak, maandag t/m vrijdag
  • Duur van het programma: een dagdeel
  • Waar: Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen
  • Vervoer: de scholen zorgen zelf voor het vervoer naar het Drents Archief.
  • Meer informatie en aanmelden: neem contact op met een van onze educatief medewerkers.
  • Lesmateriaal ter voorbereiding en afsluiting is hier te downloaden.