Excerpt: Het Landrecht: de alleroudste grondwet van Drenthe

Primair onderwijs; groep 7 en 8 – voortgezet onderwijs; klas 1 en 2

Wist u dat in ons archief de alleroudste grondwet van Drenthe ligt? We bewaren dit eeuwenoude document veilig in ons depot, maar daar heeft het niet altijd gelegen. Vroeger lag het Landrecht in de landskist van de Landschap Drenthe. Door de eeuwen heen is het middeleeuwse document veranderd van een belangrijke grondwet naar een hoopje snippers… Gelukkig is het inmiddels gerestaureerd en weer als geheel in ons archief te bewonderen. Het Landrecht vormt een unieke kans voor leerlingen om niet alleen te leren over de middeleeuwen, maar er daadwerkelijk van dichtbij mee in aanraking te komen.

Duik in het Restauratielab

Tijdens het spelen van een quiz in de Studio proberen leerlingen het oude schrift van het Landrecht en andere middeleeuwse documenten te ontcijferen. Hoe leefden mensen toen? Aan welke regels moesten ze zich houden? En wat had de bisschop van Utrecht te maken met de ‘boerenrepubliek’ Drenthe? Daarna duiken de leerlingen het Restauratielab in, waar ze leren hoe je eeuwenoude documenten restaureert en zo goed mogelijk bewaart voor de toekomst.

Het programma eindigt met een rondleiding door de schatkamers van het archief, waar leerlingen het echte Landrecht uit 1412 kunnen bewonderen…

Aansluitende kerndoelen

Het educatieve programma Landrecht van Drenthe kan lesstof vervangend zijn, maar ook als aanvulling voor de geschiedenislessen op school worden ingezet. Het programma sluit aan op PO kerndoelen 51 t/m 53 -  tijd van steden en staten.

Informatie & aanmelden

  • Doelgroep: primair onderwijs; groep 7 en 8, voortgezet onderwijs; klas 1 en 2
  • Groepsgrootte: maximaal 24 leerlingen
  • Kosten: € 4,- per leerling
  • Wanneer: op afspraak, maandag t/m vrijdag
  • Duur van het programma: 75 minuten
  • Waar: Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen
  • Vervoer: de scholen zorgen zelf voor het vervoer naar het Drents Archief.
  • Meer informatie en aanmelden: neem contact op met een van onze educatief medewerkers.

Het Landrecht van Drenthe is tot stand gekomen dankzij bijdrages van het VSB Fonds en het GGB Bolhuisfonds.