Excerpt: Beantwoord de vragen en win mooie prijzen!

3 oktober 2020

Oktober is traditioneel de Maand van de Geschiedenis, het thema dit jaar is Oost/West. Vanwege de coronapandemie organiseert het Drents Archief dit jaar geen Festival van de Drentse Geschiedenis, maar er is natuurlijk wél de Drentse Geschiedenis Quiz. Al ruim 15 jaar testen we met deze quiz, in samenwerking met het Dagblad van het Noorden en de Drentse Historische Vereniging, uw kennis van de Drentse geschiedenis. U vindt de quiz in de zaterdageditie van het DvhN, maar ook hieronder. Heeft u alle vragen beantwoord? Noteer de antwoorden dan in het schema dat u kunt downloaden boven vraag 1. In de gele balk leest u de oplossing van deze quiz. Wilt u meedingen naar een van de mooie geldprijzen? Stuur uw oplossing dan uiterlijk 25 oktober 2020 met o.v.v. uw naam en adresgegevens naar info@drentsarchief.nl Wie weet valt u in de prijzen! 

Voor u begint: tussen de haakjes achter de vraag vindt u twee cijfers. Het eerste cijfer geeft aan hoeveel letters het antwoord telt, het tweede cijfer geeft aan welke letter u nodig heeft voor de oplossing van de quiz. U kunt ook het antwoordformulier downloaden en uitprinten om uw antwoorden op te noteren.

> Download het antwoordformulier 

Vraag 1

Gerrit Klement werd in de jaren zo rond de Eerste Wereldoorlog gepakt met zo’n beetje een hele kruidenierswinkel op zijn rug. Hij had bij zich: 11,5 kilo spek, 19 kilo rundvet, 4 bussen rubbersolutie, 6 stukken zeep, 1,5 kg cacao, 1 liter raapolie, 2,5 kg tarwebloem , 3,5 kilo rijst en 2 kilo koffie. 

Waar hield hij zich op het moment van zijn arrestatie mee bezig? 
(9, 5)

Vraag 2

In 1962 fuseerden de twee Molukse voetbalclubs in Drenthe: Black Boys en Molukse Boys. Wat was de naam van de nieuwe club? De club hield afgelopen maand op te bestaan.
(9, 3)

Vraag 3

Het fenomeen grensgangers is ongetwijfeld  al heel oud. Mensen die voor hun bestaan in een ander land aan het werk gaan. Onder meer waren daar ook mensen bij uit het Duitse gebied die in de zomer langs kwamen om, tegen betaling uiteraard, de boeren te helpen met grasmaaien. Hoe werden deze mannen genoemd?
(14, 8)

Vraag 4

Het kerkdorp Oosterhesselen is bekend, maar in de middeleeuwen bestond er ook een Westerhesselen. De plaats werd ook wel Hesselte genoemd. Hoe heet dit dorp, gelegen bij Havelte, tegenwoordig?
(4, 4)

Vraag 5

Schippers uit Gasselternijveen zeilden in de 19de eeuw met zeewaardige tjalken naar Duitse, Deense, en Noorse havens. Welke zee was hun belangrijkste handelsgebied?
(7, 3)

Vraag 6

Drenthe is geografisch af te bakenen tussen zand en veen. En daarbij hoort ook de scheiding tussen zanddorpen en veendorpen. Er zijn in verleden volkskarakters toebedeeld aan deze scheiding: Zanddrenten zouden bijvoorbeeld conservatiever van aard zijn dan veendrenten, en veenbewoners stonden vaak te boek als ruig volk. Er is een gezegde over dé Drent waarin er geen onderscheid wordt gemaakt: Uit turf, jenever en achterdocht, heeft onze lieve Heer de Drent ……..  (vul het gezegde aan).
(8, 6)

Vraag 7

Veel veengebieden in Drenthe werden met kapitaal van niet-Drenten gekocht en ontgonnen. Deze mensen zorgden ook voor de benamingen van Drentse veendorpen. Zo is het dorp Klazienaveen vernoemd naar Klaassien, de moeder van vervener Jan Evert Scholten.

De Hollandse Compagnie, bestaande uit kooplieden uit het westen van het land, bezat grote gebieden rondom het huidige Hoogeveen. Deze compagnie had een groot aandeel in de totstandkoming van een naam van een dorp. De bewoners werden later veldelingen genoemd. Hoe heet dit dorp?
(15, 10)

Vraag 8

Er is minstens één plek waar de grens tussen oost-Drenthe en Groningen dwars door een huis loopt. Zo’n 100 jaar geleden werd dit pand in Zuidlaarderveen bewoond door boer Boerma. Boerma wist Gedeputeerde Staten van Groningen te overtuigen dat hij amper in de Groninger helft van zijn boerderij kwam en daarom alleen in Drenthe belasting moest betalen. Gek genoeg was dat ook financieel aantrekkelijker voor hem. De situatie bestaat overigens nog steeds. In welke huidige gemeente in Drenthe ligt de bedoelde boerderij?
(8, 4)

Vraag 9

De provinciale VVV in Assen meldde in 1957 dat Drenthe een zeer goed jaar was voor het volktoerisme en de vreemdelingenindustrie. Een van de grootste trekpleisters was een educatief verkeerspark middenin Assen. Dit park trok dat jaar 65.000 bezoekers, ‘waarvan 80 procent vreemdelingen’. Wat was de locatie van dit park?
(15, 12)

Vraag 10

In 2008 ontmoette het westen een oosters leger. Het Drents Museum organiseerde dat jaar namelijk een tentoonstelling waarin soldaten uit het grafcomplex van de eerste keizer van China te zien waren. De beelden werden voor het eerst in Nederland tentoongesteld. Hoe noemt men dit leger?
(15, 8)

Vraag 11

De Koude Oorlog is nog niet zo gek lang geleden afgelopen. Oost en West hebben de strijdbijl begraven. Dat betekende ook voor enige Drentse plaatsen dat het vernietigende oorlogsmateriaal dat daar opgeslagen was (gedeeltelijk?) kon worden verwijderd. Een bekende opslagplaats van atoombommen was Havelte. Er is echter ook in Noord-Drenthe een dorp dat een rol speelde als magazijn voor militaire goederen. Tegenwoordig zit er een theatergroep op dit terrein. Welk dorp wordt er bedoeld?
(8, 5)

Vraag 12

‘Wij zagen hier om ons zoo wijd het oog reiken kon niets dan lucht en heide’, zo beschrijft Jacob van Lennep het gebied tussen Zweeloo en Drijber in 1823. Samen met een andere jongeman van stand uit het westen van het land maakte hij een voettocht door Nederland. Wie was zijn reisgenoot (achternaam)?
(12, 8)

Vraag 13

Kort na de Tweede Wereldoorlog richtte een groep jonge kunstenaars, onder wie Hans Heyting, de Vereniging Drentse Schilders op. Enkele jaren later werd de vereniging alweer ontbonden omdat de inhoud van de kas in de kroeg ‘verzeupen’ was, aldus Heyting. Welke schilder, afkomstig uit het westen van het land, was mede oprichter van deze schildersvereniging? Hij werd later landelijk bekend, met name vanwege zijn vier bruiden. Zijn achternaam is voldoende.
(7, 4)

Vraag 14

In de 17de eeuw ontstond bij Batavia een gemeenschap van vrijgemaakte Portugese slaven en inheemse vrouwen: de Toegoenezen. Een deel van hen vluchtte in 1950 naar toenmalig Nederlands Nieuw-Guinea en vervolgens naar Nederland. In Suriname hoopten ze een nieuw bestaan op te bouwen, maar na enkele jaren keerden ze weer terug naar Nederland. In welke Drentse plaats wonen sindsdien veel Toegoenese families?
(9, 5)

Vraag 15

Afgelopen jaar maakten het Drents Archief en RTV Drenthe de podcast ‘De Hilte 11’. Hierin werd het oorlogsverhaal van de familie Nijboer uit Gieterveen verteld. Een van de zoons kwam tijdens de Tweede Wereldoorlog om in een concentratiekamp net over de oostgrens van Drenthe. Welk kamp was dit? 
(6, 3)

Vraag 16

Archeologische vondsten maken duidelijk dat Drenthe in de prehistorie alles behalve een geïsoleerde provincie was. Vuursteen met een opvallende rode kleur werd bijvoorbeeld vanuit een noord-oostelijk gelegen eiland naar Drenthe vervoerd. De tocht overzee was toen een spannende onderneming. Van welk (tegenwoordig Duits) eiland was die rode vuursteen afkomstig?
(9, 4)