Let op: in verband met de verbouwing van ons kaartendepot kunt u op dit moment geen originele kaarten aanvragen. De meeste kaarten zijn wel voor u online beschikbaar. U kunt via onze reserveringstool een afspraak inplannen en aangeven welke archiefstukken u op dat moment wilt inzien.

1. Inleiding (Drents Archief)

Uw zoekacties: Kantongerecht te Emmen, 1950-1959

0833 Kantongerecht te Emmen, 1950-1959

Uitleg bij archieftoegang

Een archieftoegang geeft uitgebreide informatie over een bepaald archief.

Een archieftoegang bestaat over het algemeen uit de navolgende onderdelen:

• Kenmerken van het archief
• Inleiding op het archief
• Inventaris of plaatsingslijst
• Eventueel bijlagen

De kenmerken van het archief zijn o.m. de omvang, vindplaats, beschikbaarheid, openbaarheid en andere.

De inleiding op het archief bevat interessante informatie over de geschiedenis van het archief, achtergronden van de archiefvormer en kan ook aanwijzingen voor het gebruik bevatten.

De inventaris of plaatsingslijst is een hiërarchisch opgebouwd overzicht van beschreven archiefstukken. De beschrijvingen zijn formeel en globaal. Het lezen en begrijpen van een inventaris behoeft enige oefening en ervaring.

Bij het zoeken in de inventaris wordt de hiërarchie gevolgd. De rubrieken in de inventaris maken deel uit van de beschrijving op een lager niveau. Komt de zoekterm in een hoger niveau voor, dan voldoen onderliggende niveaus ook aan de zoekvraag.

beacon
 
 
Inventaris
1. Inleiding
0833 Kantongerecht te Emmen, 1950-1959
1.
Inleiding
De kantongerechten in Nederland zijn ingesteld bij K.B. van 10 april 1838, ten dele als opvolgers van de vredegerechten. Voor die tijd behoorde zuidoost Drenthe tot het vierde kanton van het arrondissement Assen. Dit is tot 1838 het vredegerecht Dalen geweest en het omvatte de communes Emmen, Dalen, Borger, Coevorden, Odoorn, Oosterhesselen, Roswinkel, Schoonebeek, Sleen en Zweeloo. In 1838, na de opheffing van het vredegerecht, zijn de gemeenten Borger, Emmen en Odoorn toegevoegd aan het kantongerecht Assen en de gemeenten Coevorden, Dalen, Oosterhesselen, Sleen en Zweeloo aan het kantongerecht Hoogeveen. Deze indeling heeft bestaan tot 1877, het jaar waarin de herindeling heeft plaats gehad waaraan het kantongerecht Emmen zijn ontstaan heeft te danken.
Het kantongerecht te Emmen is ingesteld bij de wet van 9 april 1877, Staatsblad nr. 78. Het rechtsgebied strekte zich uit over de gemeenten Emmen, Dalen, Coevorden, Sleen en Odoorn. In 1884 werd aan deze lijst de gemeente Schoonebeek toegevoegd door afsplitsing van de gemeente Dalen, wat in feite niets veranderde aan de omvang van het kanton.
Zie voor een meer uitvoerige beschrijving van de geschiedenis, organisatie, competentie en werkwijze van kantongerechten:
Rechtspraak in Drenthe, red. R.H. Alma en W.E. Goelema, Groningen 1995;
Werkboek rechterlijke archieven 1838-1940, red. R. Huijbrecht, Den Haag 1989; en in het bijzonder naar de inleiding van Inventaris van het archief van het kantongerecht Emmen 1877-1929 (1949), door P.M. Kraan, Assen 1988 (toegang nr. 0111).
Het archief van het kantongerecht te Emmen, voor zover overgebracht naar het Rijksarchief in Drenthe, is als volgt beschreven:
1877-1929 toegang nr. 0111
1930-1939 toegang nr. 0827
1940-1949 toegang nr. 0824
1950-1959 toegang nr. 0833
1960-1969 toegang nr. 0837
Het hier beschreven blok 1950-1959 is in 2000 overgebracht naar het Rijksarchief in Drenthe en bewerkt volgens de vigerende vernietigingslijst.

Kenmerken

signaalicoon:
uitroepteken.gif
Bijzonderheden:
De rolboeken en registers in dit archief zijn tot 31 maart 2023 niet raadpleegbaar wegens digitalisering.
Beschrijving:
Kantongerecht te Emmen, 1950-1959
Citeerinstructie:
Bij het citeren in annotatie en verantwoording dient het archief tenminste eenmaal volledig en zonder afkortingen te worden vermeld. Daarna kan worden volstaan met verkorte aanhaling.
VOLLEDIG:
Drents Archief, Assen. Toegang 0833 Kantongerecht te Emmen, 1950-1959
VERKORT:
NL-AsnDA, 0833