Invnrs personeelsleden








Ambtenarenregisters, Drents Archief toegang 0186
(AB = Algemeen Bureau te Frederiksoord, VH = Veenhuizen, OS = Ommerschans, W = Wateren, kol1 = Frederiksoord, kol2 = Wilhelminaoord, kol3=Willemsoord)

Periode
Invnr
Opmerkingen
1822-1824 1407 Achterin dit bevolkingsregister, alleen kol2
1823-.... 1571 Fiche 1, alleen VH I
1824-.... 1572 Fiche 1, alleen VH III (meeste nog niet ingevuld)
1826-.... 1346 Alleen kol1, achterin dit bevolkingsregister, doorgehaald met vermelding 'overgebracht naar ambtenarenregister'
1826-.... 1352 Alleen kol2, achterin dit bevolkingsregister, doorgehaald met vermelding 'overgebracht naar ambtenarenregister'
1826-.... 1358 Alleen kol3, voorin dit bevolkingsregister met hun verdiensten en verwijzing naar folionummers die er niet meer zijn
1827-1831 1003 kol1, kol2, kol3, OS, VH en W
1828-1834 997 Alle ambtenaren, met alfabetisch register
1831 1007 Mapje met nummer 1, alle ambtenaren inclusief Den Haag, behalve VH
1831-1841 1004 Alle ambtenaren, behalve W
1833 1007
Mapje met nummer 2, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1834-1860 998
Alle ambtenaren, voorin een alfabetisch register per 1834 en eentje per 1856
1835 1007
Mapje met nummer 3, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1838 1007
Mapje met nummer 4, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1840 1007
Mapje met nummer 5, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1840-1860 1005 Alleen kol1 en kol2
1841-1860 1006 Alleen AB, W, kol3 en gedeelte OS
1842 1007 Mapje met nummer 6, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1844-1847 1007 Mapje met nummer 7, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1847-1849 1007 Mapje met nummer 8, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1847-1853 1007 Mapje met nummer 9, alle ambtenaren inclusief Den Haag
1853-1856 1007 Mapje met nummer 10, alle ambtenaren inclusief Den Haag
















Jaarverslagen, Drents Archief toegang 0186
(in het begin liepen de jaarverslagen van 1 april tot 1 april, na een inhaalslag in 1827 liepen ze van/met 1828 van 1 januari tot 1 januari)

Periode
Invnr
Opmerkingen
1818-1825 989 1 april 1818 tot 1 april 1825
1825-1836 990 1 april 1825 tot 1 januari 1837, deels gedrukt
1837-1858 991 Gedrukt















Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr

1833, 1834 1371
1835, 1836 1372
1837, 1838 1373

1839 1374

1840, 1841 1375

1842, 1843 1376

1844, 1845 1377

1846 1378

1847 1379

1848, 1849 1380

1851, 1852 1381

1853

1382

1854 1383

1855, 1856 1384

1857 1385

1858, 1859 1386













Raad van Politie en Tucht in de vrije koloniën, Drents archief toegang 0186


Periode
Invnr
Opmerkingen
1825-1837 1615
1838-1849 1616
1856-1861
3283
vanaf september 1856 tot en met januari 1861






















Raden van Tucht in de gestichten, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1826-1839 1618 Raad van Tucht Veenhuizen I
1840-1849 1619 Raad van Tucht Veenhuizen I
1829-1842 1620 Raad van Tucht Veenhuizen II
1843-1849 1621 Raad van Tucht Veenhuizen II
1829-1849 1622 Raad van Tucht Veenhuizen III
1829-1849 1623 Raad van Tucht Ommerschans








Ambtenaren na 1859, Drents Archief toegang 0186
(AB = Algemeen Bureau te Frederiksoord, kol1 = Frederiksoord, kol2 = Wilhelminaoord, kol3 = Willemsoord. W = Wateren)


Periode
Invnr
Opmerkingen
1860-1862 1675 AB, kol1, kol2, kol3, W
1860-1863 1676 kol3
1863-1865 1677 kol1, kol3
1865-1869 1678 AB, kol1, kol2, kol3
1862-1871 1679 AB, kol1, kol2, kol3
1885-1891 1680
1876-1907 1681