Invnrs bedelaars

Inschrijfregisters bedelaars 1822 tot ±1882, Drents Archief, toegang 0137.01

Periode
Invnr
Opmerkingen
1822  tot ± 1827
422
423
424
Deel gemerkt A (hoofdnummers 1 tot en met 1200 + hergebruik)
Deel gemerkt B (nrs 1265-1436)
Delen gemerkt C, D, E (1437-2178 + hergebruik)
± 1827 tot ± 1832
425 Deel gemerkt F (1-1879 + 1951-2475 + hergebruik)
± 1832 tot ± 1836
426 Deel gemerkt G (1-2475 + hergebruik)
± 1836 tot ± 1842
427
428
Deel gemerkt H (1-2040)
Deel gemerkt I (2041-4079 + hergebruik)
± 1842 tot ± 1848
429
430
431
432
433
Deel gemerkt K (1-2000)
Deel gemerkt L (2001-3774)
Deel gemerkt M (4001-6259)
Deel gemerkt N (3775-4000 + hergebruik)
Deel gemerkt O (hergebruik)
± 1848 tot ± 1856
434
435
436
446a
Deel gemerkt P (nrs 1 -2000)
Deel gemerkt Q ( nrs 2001-4000)
Deel gemerkt R ( nrs 4001-6259)
Transportdeel op de delen P, Q, R (hergebruik)
± 1856 tot ± 1862
437
438
439
446b
Deel gemerkt S (nrs 1-2000)
Deel gemerkt T (nrs 2001-4000)
Deel gemerkt U (nrs 4001-6259)
Transportdeel op de delen S, T, U (hergebruik)
± 1862 tot ± 1866
440
441
442
Deel gemerkt V (1-2000 + hergebruik)
Deel gemerkt W (2001-4000 + hergebruik)
Deel gemerkt X (4001-6259 + hergebruik)
± 1860 tot ± 1882
291
292
293
(nrs 1-2154)
(nrs 2155-4308)
(nrs 4309-6259)

NIEUW!! De hierboven genoemde inschrijfregisters staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de eerste gaat over zoeken in bovengenoemde registers (maar misschien zijn voor een goed begrip ook de andere twee handig):
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784

Eigentijdse klappers op bedelaarsregisters in toegang 0137.01 met invnrs 422 - 446b en 291-293, Drents Archief toegang 0137.01

Periode
Invnr
Opmerkingen
1822 tot ± 1866 443 Verwijst naar invnrs 422-446b, namen beginnend met letters A-E
1822 tot ± 1866 444
Verwijst naar invnrs 422-446b, namen beginnend met letters F-K
1822 tot ± 1866 445
Verwijst naar invnrs 422-446b, namen beginnend met letters L-S
1822 tot ± 1866 446
Verwijst naar invnrs 422-446b, namen beginnend met letters S-Z
± 1850 tot ± 1882
294
Verwijst naar invnrs 291-193; met bijgehouden mutaties tot 1882

NIEUW!! De hierboven genoemde klappers staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de eerste gaat over deze klappers (maar misschien zijn voor een goed begrip ook de andere twee handig):
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784


Inschrijvingsregisters bedelaars 1834-1865, Drents Archief toegang 0137.01


Periode
Invnr
Opmerkingen
1834-1859 286 Hoofdnummers 1-1860
1837-1860 287
Nrs 1861-3841 plus de nrs 1-50 van op bijzonder contract geplaatste bedelaars
1841-1860 288
Nrs 3841-6259

289
Alfabetische klapper op bovenstaande drie registers1861-1865
597
Hoofdnummers 1-1605
1861-1865 598
Hoofdnummers 1606-3144
1861-1865 599
Hoofdnummers 3145-4812
1861-1865 600
Hoofdnummers 4813-6259
1861-1865 601
Alfabetische klapper op bovenstaande vier registers

NIEUW!! De hierboven genoemde inschrijfregisters staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen:
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784


Alfabetische klappers op bedelaars ± 1824 tot en met 1851 in het aechief van de Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief toegang 0186
(periode geeft tot wanneer ongeveer de klapper is bijgehouden)

Periode
Invnr
Opmerkingen
1826
1455
Pas op! Na de letter 'z' begint men weer met nieuwe namen.
1830
1456

1831
1457

1832
1458 / 1459
Twee delen
1833
1460

1834
1461

1838
1462

1843
1464

1851
1465


NIEUW!! De hierboven genoemde bevolkingsregisters staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen:
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784
Bevolkingsregisters 1822-1840 in het Archief van de Maatschappij van Weldadigheid, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1822-1828 1444 Achterin staan de op contract geplaatsten
1825-1828 1445
1828, 1829 1446
1830 1447

1831 1448

1832 1449

1833 1450

1834 1451

1835-1840 1452-1454

NIEUW!! De hierboven genoemde bevolkingsregisters staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de tweede gaat over zoeken in deze registers (maar misschien zijn voor een goed begrip ook de andere twee handig):
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784
Inspectie-rapporten bedelaars te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186.
(in dozen met ook inspectie-rapporten over weeskinderen en andere koloniebewoners)

Datum
Invnr
Opmerkingen
april 1832
1544

april 1833 1545

april 1834 1546

april 1835 1547

april 1837 1548

mei 1838 1549

april 1839 1550

juli 1840 1552
Hierin ook een lijst waar elke bedelaar zich op dat moment bevindt: 'present' of op de 'zieken zaal' of in de 'schabieuze zaal' of 'bij de koeyen' of 'in de provoost', enzovoort.
sept/okt 1853
1552

maart 1859 1553Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr
Opmerkingen
1833, 1834 1371
1835, 1836 1372
1837, 1838 1373

1839 1374

1840, 1841 1375

1842, 1843 1376

1844, 1845 1377

1846 1378

1847 1379

1848, 1849 1380

1851, 1852 1381

1853

1382

1854 1383

1855, 1856 1384

1857 1385

1858, 1859 1386
Mutatie-registers bedelaars per jaar, Drents Archief toegang 0186
De invnrs waarbij niets in de rechterkolom staat, heb ik zelf nog niet bekeken; daarbij ga ik af op de inventaris.

Periode Invnr Opmerkingen
1823-1824
1506
Tot en met november 1824
1825-1827
1508
Tot en met juli 1827
1827-1829
1509
Vanaf augustus 1827
1830
1510
De bedelaarsmutaties staan voorin een schriftje met achterin wezenmutaties
1831
1511
Idem
1832
1512
Idem
1833
1513
Idem
1834
1514
Idem
1835
1515

1836
1516

1837
1517

1838
1518

1838
1519

1840
1520

1841
1521

1842
1522
Idem
1843
1523

1844
1524

1845
1525

1846
1526

1848
1527

1849
1528

1850
1529

1851
1530

1852
1531

1853
1532

1854
1533

1855
1534

1856
1535

1857
1536

1858-1859
1537

Concepten van invaliditeitslijsten bedelaars, opgemaakt door directeuren van gestichten, gesorteerd op jaar met vermelding van het gesticht, Drents Archief, toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1827
1560
Half-invalide bedelaars VH1 of VH2, in doos met vooral invaliditeitslijsten weeskinderen
1827-1830
1561b
Veenhuizen 2, in doos met ook andere lijsten
1827-mei 1843
1567
Ommerschans
2e helft 1829
1560 Half-invalide bedelaars VH2, in doos met vooral invaliditeitslijsten weeskinderen
1e helft 1830
1560 Half-invalide bedelaars VH2, in doos met vooral invaliditeitslijsten weeskinderen
jun 1831-mei 1837
1561b Veenhuizen 2, in doos met ook andere lijsten
2e helft 1837
1561a
Veenhuizen 2, in doos met ook andere lijsten
1838
1561b Veenhuizen 2, in doos met ook andere lijsten
1839-mei 1843
1561a
Veenhuizen 2, in doos met ook andere lijsten
jun 1843-dec 1850
1562
Veenhuizen 2
jun 1843-dec 1850 1568
Ommerschans
dec 1846-mei 1851
1565
Veenhuizen 3, in doos met ook andere lijsten
jun-nov 1851
1569
Ommerschans, in doos met ook andere lijsten
dec 1852
1565
Ommerschans, in doos met ook andere lijsten
1853-1854
1569
Ommerschans, in doos met ook andere lijsten
jun-nov 1853
1564
Veenhuizen 2
jun-nov 1854
1563
Veenhuizen 2, in doos met ook andere lijsten
1855-1858
1570
Ommerschans
jun 1855-1858
1563
Veenhuizen 2, in doos met ook andere lijsten
jun 1856-1858
1566
Veenhuizen 3, in doos met ook andere lijsten


Definitieve invaliditeitslijsten bedelaars, vermoedelijk kopietjes van de lijsten die door de Maatschappij van Weldadigheid aan het ministerie gestuurd zijn, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1827-1831
1538
Lijsten no 1 & 2
jan-mei 1851
1539
Alleen lijst 1 (half-invalide)
jan-mei 1851 1540
Alleen lijst 2 (geheel invalide)
1858
1541
Lijsten no 1 & 2
dec1858-mei1859
1542
Alleen lijst 1, verder lijsten van andere categoriën

Concept-voordrachten door de directeuren van de gestichten welke bedelaars volgens hen met ontslag kunnen, en kopiën van de definitieve ontslagvoordrachten door de pc, gesorteerd op jaar, Drents Archief toegang 0186
De invnrs waarbij niets in de rechterkolom staat, heb ik zelf nog niet bekeken; daarbij ga ik af op de inventaris.


Datum
Invnr
Opmerkingen
1824
1469
Concept-voordracht 3 juli 1824, met heel veel commentaar pc
1824
1502
Definitieve omtslagvoordrachten 24 september 1824 (met opschriften sub No 1 en sub No 2)
1825
1502
Concept-voordracht van 27 februari 1825
1826
1502
Concept-voordracht 1826
1826
1470
Definitieve voordracht 26 april 1826
1827
1502
Concept-voordracht 1827
1827
1470
Definitieve voordracht 25 april 1827 + definitieve voordracht 25 mei 1827 (vervolg op die van 26 april)
1828
1502
Concept-voordracht 1828
1828
1471
Definitieve ontslagvoordracht 9 april 1828 + definitieve voordracht 22 april (vervolg op die van 9 april) + een lijst waarom mensen op de concept-voordracht niet op de definitieve voordracht staan.
1829
1502
Concept-voordracht 1829 PLUS Definitieve ontslagvoordracht 1829
1830
1502
Concept-voordracht 1830 PLUS definitieve ontslagvoordracht maart 1830
1830
1472
Definitieve ontslagvoordrachten ('bijgehouden tot december 1830') over 1830.
1831
1502
Concept-voordracht 1831 PLUS Definitieve ontslagvoordracht 14 maart 1831
1831
1473
Definitieve ontslagvoordracht 1831
1832
1502
Concept-voordracht 1832
1832
1474
Definitieve voordracht 22 maart 1832
1833
1502
Concept-voordracht 1833
1833
1475
Definitieve voordracht 14 februari 1833
1834
1502
Concept-voordracht 1834
1834
1476
Definitieve ontslagvoordracht 1834
1835-1843
1503

1835
1477

1836
1478

1837
1479

1838
1480

1839
1481

1840
1482

1841
1483

1842
1484

1843
1485

1844
1504
Concept-ontslagvoordracht voor 1844
1844
1486

1845
1504
Concept-ontslagvoordracht voor 1845
1845
1487

1846
1504
Concept-ontslagvoordracht voor 1846
1846
1488

1847
1504
Concept-ontslagvoordracht voor 1847 PLUS extra Buitengewone ontslagvoordracht 1847
1847
1489

1848
1490
Definitieve ontslagvoordracht 11 maart 1848
1849
1504
Concept-ontslagvoordracht voor 1849
1849
1491
Definitieve ontslagvoordracht 28 februari 1849
1850
1504
Concept-ontslagvoordracht voor 1850
1850
1492
Definitieve ontslagvoordracht 8 maart 1850
1851
1505

1851
1493

1852
1505

1852
1494

1853
1505

1853
1495

1854
1496

1855
1497

1856
1498

1857-1859
1505

1857 1499

1858 1500

1859 1501 Definitieve ontslagvoordracht voor 1859


Ontslagregisters bedelaars met autorisaties tot ontslag en welke actie ondernomen is, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr

1832-1845 1554 Mapje 1832 bevat ook 1833. Vanaf 1834 zijn het registers waarin tevens de weeskinderen staan. Ook in deze doos alfabetische klappers op de 'maandrapporten' aan de minister over bedelaars die zelf om ontslag vragen, een klapper 1832-1833 en eentje 1833-1837, maar de maandrapporten zelf zijn er niet meer (of ben ik nog niet tegengekomen).
1856
1555
Bedelaars staan voorin een schrift met achterin weeskinderen.
1857
1556
Bedelaars staan voorin een schrift met achterin weeskinderen.
1858
1557
Bedelaars staan voorin een schrift met achterin weeskinderen.