Invnrs weeskinderen te VeenhuizenAlfabetische klappers op de weeskinderen te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr
Opmerkingen
1826-1829
1414 / 1415

1829-1831 1416
1831-1834 1417
1834-1843 1418
1843-1854 1419

NIEUW!! De hierboven genoemde klappers staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de tweede gaat over zoeken naar weeskinderen:
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784Bevolkingsregisters allereerste weeskinderen te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1824...
1408
Eerste gesticht
1824-...
1571
Eerste gesticht, fiche 5 weeskinderen nrs 1 t/m 450, fiche 6 nrs 451 t/m 810, fiche 4 nrs 811 t/m 1100
1825-...
1409
Derde gesticht
1825-...
1572
Derde gesticht, fiche 1 weeskinderen nrs 1101 t/m 1370, fiche 2 nrs 1371 t/m 1670, fiche 3 nrs 1671 t/m 1970, fiche 4 nrs 1971 t/m 2011

NIEUW!! De hierboven genoemde bevolkingsregisters 1571 en 1572 staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de tweede gaat over zoeken naar weeskinderen:
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784
Bevolkingsregisters weeskinderen te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1826-1830 1410
1831-1834 1411 'Overgeschreven naar den stand op 1 January 1831'
1835-1859 1412 & 1413 'Overgeschreven naar den stand op 1 January 1835'

NIEUW!! De hierboven genoemde bevolkingsregisters staan sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de tweede gaat over zoeken naar weeskinderen:
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784

Designatielijsten weeskinderen te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1824-1832 1420

1833-1838 1421

1839-1846 1422

1847-1856 1423

Doop/geboorte-extracten weeskinderen te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186

Achternamen
Invnr
Opmerkingen
A tot en met C: 1424

D tot en met H 1425

I tot en met L 1426

M tot en met R 1427

S tot en met U 1428

V tot en met Z 1429


Inspectie-rapporten weeskinderen te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186.

Datum
Invnr
Opmerkingen
april 1832
1544

april 1833 1545

april 1834 1546

april 1835 1547

april 1837 1548

mei 1838 1549

april 1839 1550

juli 1840 1552

sept/okt 1853
1552
Onvolledig.
maart 1859 1553
Hierin bevindt zich ook een 'menu-lijst' voor een week


Tuchtzaken in de wezengestichten te Veenhuizen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1826-1839
1618
Raad van Tucht in het eerste gesticht
1840-1849
1619
Raad van Tucht in het eerste gesticht
1829-1849
1622
Raad van Tucht in het derde gestichtMutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr

1833, 1834 1371
1835, 1836 1372
1837, 1838 1373

1839 1374

1840, 1841 1375

1842, 1843 1376

1844, 1845 1377

1846 1378

1847 1379

1848, 1849 1380

1851, 1852 1381

1853

1382

1854 1383

1855, 1856 1384

1857 1385

1858, 1859 1386Mutatie-registers weeskinderen per jaar, Drents Archief toegang 0186
De invnrs waarbij niets in de rechterkolom staat, heb ik zelf nog niet bekeken; daarbij ga ik af op de inventaris.

Periode Invnr Opmerkingen
1824-1829
1507

1830
1510
Achterin een schriftje met voorin bedelaarsmutaties
1831
1511
Idem
1832
1512
Idem
1833
1513
Idem
1834
1514
Idem
1835
1515

1836
1516

1837
1517

1838
1518

1838
1519

1840
1520

1841
1521

1842
1522
Idem
1843
1523

1844
1524

1845
1525

1846
1526

1848
1527

1849
1528

1850
1529

1851
1530

1852
1531

1853
1532

1854
1533

1855
1534

1856
1535

1857
1536

1858/1859
1537
Door de gestichtsdirectie gemaakte invaliditeitslijsten van wezen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1827-1830
1560
Tussen gegevens van invalide bedelaars
2e helft 1857
1563
Tussen de bedelaarsgegevens
1858
1566
Negentig wezen in het eerste gesticht, tussen bedelaarsgegevens


Door de permanente commissie gemaakte lijsten 'no 3' of 'no 4' met invalide wezen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1827-1832
1431

1858
1431

1859
1542
Van dec 1858-mei 1859

Ontslagvoordrachten weeskinderen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1828-1835
1432

1836-1840
1433

1841-1846
1434

1847-1851
1435

1852-1854
1856-1859
1436


Ontslagregisters weeskinderen VH met autorisaties tot ontslag en welke actie ondernomen is, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr

1834-1845 1554 In mapje 1832, waarin ook 1833, staan alleen bedelaars. Vanaf 1834 zijn het registers waarin tevens de weeskinderen staan.
1856
1555
Weeskinderen staan achterin een schrift met voorin bedelaars.
1857
1556
Weeskinderen staan achterin een schrift met voorin bedelaars.
1858
1557
Weeskinderen staan achterin een schrift met voorin bedelaars.


Raden van Tucht in de gestichten, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1826-1839 1618 Raad van Tucht Veenhuizen I
1840-1849 1619 Raad van Tucht Veenhuizen I
1829-1842 1620 Raad van Tucht Veenhuizen II
1843-1849 1621 Raad van Tucht Veenhuizen II
1829-1849 1622 Raad van Tucht Veenhuizen III