Invnrs veteranen

Bevolkingsregisters veteranen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1826-1829 1588 Eén fiche; boven ieders naam staat het hoofdnummer. Register onderaan de fiche.
1828-1842 1453 Veteranen op de Ommerschans, in een register met ook andere categoriën Ommerschansbewoners
1830-1839 1589 Drie fiches, alfabetisch register staat op de 3e, hoofdnummer staat vooraan, daaronder in welk gesticht van Veenhuizen of
welke woning op de Ommerschans men woont
1840-1859 1590 Vier fiches, alfabetisch register op de 1e, hoofdnummer staat vooraan, daaronder in welk gesticht van Veenhuizen of
welke woning op de Ommerschans men woont

NIEUW!! De hierboven genoemde registers staan met uitzondering van 1453 sinds kort op internet. Hoe die te bereiken en hoe daarin te zoeken is nog best lastig, maar ik probeer het zo goed mogelijk uit te leggen in drie artikelen, waarbij vooral de tweede gaat over zoeken naar veteranen:
Deel 1: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/33770
Deel 2: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/34750
Deel 3: https://velehanden.nl/berichten/mededelingen/bekijk/project/dre_cmw/id/35784

Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr

1833, 1834 1371
1835, 1836 1372
1837, 1838 1373

1839 1374

1840, 1841 1375

1842, 1843 1376

1844, 1845 1377

1846 1378

1847 1379

1848, 1849 1380

1851, 1852 1381

1853

1382

1854 1383

1855, 1856 1384

1857 1385

1858, 1859 1386