Invnrs hoevenaars
Bevolkingsregisters hoevenaars, Drents Archief toegang 0186
(OS = Ommerschans, VH = Veenhuizen)

Periode
Invnr
Opmerkingen
1822-1827 1579 Hoevenaars OS
1823-....
1571
Fiche nr. 1, hoevenaars VH
1823-1827
1367
Hoevenaars VH I
1824-1827
1368
Hoevenaars VH II en VH III
1827-1831
1580
Folio 1-5 zijn hoevenaars OS in een register met ook andere categoriën bewoners OS
1828-1841
1543
Slechts drie (nieuwe) hoevenaars OS in een register met ook andere categoriën bewoners OS (de voorste folio's met de andere hoevenaars zijn verloren gegaan)
1830-1835
1581
Hoevenaars VH
1832-1835
1584
Hoevenaars OS in een register met ook andere categoriën bewoners OS (plus Wateren)
1836-1847
1582
Folio 1-18 hoevenaars OS en VH (NB: ondanks anders suggererende opschriften, staan ze door elkaar heen), met alfabetische namenlijst, in een register met ook kwekelingen Wateren
1848-1859
1583
Hoevenaars OS en VH, met alfabetische namenlijst, in een register met ook kwekelingen Wateren
Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr

1833, 1834 1371
1835, 1836 1372
1837, 1838 1373

1839 1374

1840, 1841 1375

1842, 1843 1376

1844, 1845 1377

1846 1378

1847 1379

1848, 1849 1380

1851, 1852 1381

1853

1382

1854 1383

1855, 1856 1384

1857 1385

1858, 1859 1386Raden van Tucht in de gestichten, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1826-1839 1618 Raad van Tucht Veenhuizen I
1840-1849 1619 Raad van Tucht Veenhuizen I
1829-1842 1620 Raad van Tucht Veenhuizen II
1843-1849 1621 Raad van Tucht Veenhuizen II
1829-1849 1622 Raad van Tucht Veenhuizen III
1829-1849 1623 Raad van Tucht Ommerschans