Invnrs kwekelingen

Bevolkingsregisters kwekelingen te Wateren, Drents Archief, toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1828-1831 1610 Register met alleen kwekelingen, 6 folio's met ongeveer 65 nummers, met alfabetische namenlijst
1832-1835 1584 Register met ook andere categoriën koloniebewoners, met achterin de kwekelingen, 8 folio's met 77 nummers
1836-1847 1582 Register met ook andere categoriën koloniebewoners, 11 folio's kwekelingen met over de honderd nummers, met alfabetische namenlijst
1841-1859 1611 Register met alleen kwekelingen, met alfabetische namenlijst
1849 1611 Los vel in invnr 1611 met de lijst van kwekelingen per 01-06-1849
1848-1859 1583 Register met ook andere categoriën koloniebewoners
1860 3021 De laatste kwekelingen
1860
2174
De laatste kwekelingen, vanaf de 5e folio
Inspectierapporten kwekelingen Wateren, Drents Archief, toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
april 1832 1544
april 1833 1545
april 1834 1546
april 1835 1547
april 1837 1548
mei 1838 1549
april 1839 1550
juli 1840 1552
maart 1859 1553
Ontslagvoordrachten kwekelingen, Drents Archief toegang 0186

Periode
Invnr
Opmerkingen
1828-1835
1432

1836-1840
1433

1841-1846
1434

1847-1851
1435

1852-1854
1856-1859
1436Mutatie-registers per maand, Drents Archief toegang 0186


Periode
Invnr

1833, 1834 1371
1835, 1836 1372
1837, 1838 1373

1839 1374

1840, 1841 1375

1842, 1843 1376

1844, 1845 1377

1846 1378

1847 1379

1848, 1849 1380

1851, 1852 1381

1853

1382

1854 1383

1855, 1856 1384

1857 1385

1858, 1859 1386