Zoeken in de post en notulen


PAS OP! De INGEKOMEN POST 1818-1848 wordt momenteel geconserveerd en gedigitaliseerd, waardoor delen voorlopig niet raadpleegbaar zijn. Informeer voorafgaand aan je bezoek bij het Drents Archief, zie voor mail en telefoon hier links.

De interessantste informatie kan gevonden worden in brieven aan en van de permanente commissie. Maar de ingekomen post van 1818-1859 omvat zo'n 300 volle dozen en de minuten (zeg maar de kopietjes) van de uitgaande post overstijgen dat aantal nog eens ruim. Daarnaast zwerven op onverwachtse plekken in het archief ook nog stukken post.


Samenvattingen
Het is dus alleszins zinvol om eerst de registers met korte inhoudsopgaven van brieven door te nemen (wat we tegenwoordig het brievenboek noemen).
De inrichting van die registers verschilt van tijd tot tijd en af en toe - het blíjft een negentiende eeuws archief - mist er een periode. Gelukkig kan dat soms worden aangevuld met elders opgedoken lijsten.
Een voordeel bij het zoeken in de registers is dat men heel vaak de gewoonte had om de namen van betrokkenen te onderstrepen, zodat dan alleen de onderstreepte passages doorgenomen hoeven te worden.

Periode
Invnr
Omschrijving
25-06-1818 t/m 31-05-1820
18
Register ingekomen post
01-06-1820 t/m 31-03-1822
19
Register ingekomen post
01-04-1822 t/m 13-03-1824
20
Register ingekomen post
01-04-1824 t/m 31-12-1826 348
Register ingekomen post
01-04-1824 t/m 31-12-1826 926
Register uitgaande post
1827
349
Register ingekomen post
1827 927
Register uitgaande post
1828
350
Register ingekomen post
1828 928
Register uitgaande post
01-01-1829 t/m 31-05-1829
351
Register ingekomen post
01-06-1829 t/m 31-12-1829
plus heel 1831
929-930*
Post in en uit per onderwerp
1834
931*
Post in en uit per onderwerp
1835
932*
Post in en uit per onderwerp
1837
933*
Post in en uit per onderwerp
1838
934*
Post in en uit per onderwerp
1839
935*
Post in en uit per onderwerp
1840
936*
Post in en uit per onderwerp
1841
937*
Post in en uit per onderwerp
1842
938*
Post in en uit per onderwerp
1843
939*
Post in en uit per onderwerp
21-08-1843 t/m 31-12-1843
3364
Lijst ingekomen brieven
1845
940
Post in en uit per onderwerp
1845
3365
Lijst ingekomen brieven
1846
941
Post in en uit per onderwerp
1846
3366
Lijst ingekomen brieven
1847
942 Post in en uit per onderwerp
1847
3367
Lijst ingekomen brieven
1848
943 Post in en uit per onderwerp
1848
3368
Lijst ingekomen brieven
1849
944 Post in en uit per onderwerp
1849
3369
Lijst ingekomen brieven
1850
945 Post in en uit per onderwerp
1851
3370
Lijst ingekomen brieven
1852
946 Post in en uit per onderwerp
1852
3371
Lijst ingekomen brieven
1853
947 Post in en uit per onderwerp
1853
3372
Lijst ingekomen brieven
1854
948 Post in en uit per onderwerp
1854
3373
Lijst ingekomen brieven
1855
949 Post in en uit per onderwerp
1855 t/m 23-01-1856
3374
Lijst ingekomen brieven
1856
950 Post in en uit per onderwerp
1857
951 Post in en uit per onderwerp
1858
952 Post in en uit per onderwerp
1859 t/m 10-09-1859
953
Post in en uit per onderwerp
:
* Bij invnrs met een sterretje is het leven het leukst, want dan zijn er alfabetische namenregisters van betrokken personen, waaronder dus koloniebewoners. Dat maakt het zoeken stukken makkelijker.


Van brievenboek naar de brieven zelf
De inkomende post 1818-1848 bevindt zich in de invnrs 48-347 (dit gedeelte wordt momenteel gedigitaliseerd). De inkomende post van 1848-1859 bevindt zich tussen de uitgaande post van die periode. Maar pas op: ook vr 1848 komt het voor dat een ingekomen brief is vastgeplakt aan het antwoord erop en dus bij de uitgaande post zit. De uitgaande post 1818-1859 bevindt zich in de invnrs 352-925, Zie voor de preciese data per invnr de inventaris, bereikbaar via www.drentsarchief.nl.
In de beginperiode bestaat veel uitgaande post uit kladjes die soms lastig zijn te ontcijferen door de vele verbeteringen. En... niet elke in het brievenboek genoemde brief is bij de post bewaard gebleven!

Pas op: Brieven van en aan de subcommissie Amsterdam van 10 januari 1828 - 16 april 1835 bevinden zich niet tussen de gewone post, maar zitten apart, invnr 956.


Van brief naar brief
Vaak wordt in een brief verwezen naar het nummer van een andere brief over hetzelfde onderwerp. Een briefnummer bestaat uit twee cijfers boven elkaar met een streepje ertussen. Daarbij wil bijvoorbeeld 151/4 zeggen de 151ste brief uit de 4e maand (dus april).


Van brievenboek of brief naar notulen
Alle ingekomen brieven werden besproken op de vergaderingen van de permanente commissie. Daardoor werken de notulen vaak als brievenboek en omgekeerd, in de brievenboeken staat vaak bij een brief wat de pc erover besloten heeft.
Meestal zal er in notulen en brievenboek hetzelfde staan, maar soms niet en dan kan het extra informatie opleveren.

De agendapunten op de vergaderingen werden artikels genoemd. Op ingekomen brieven staat meestal iets als 'rec. 13 jan. 1822, not.15 id. art. 17, rescr. 20 id. N. 52'.
Vertaling: 'rec.' = ontvangen; 'not' = notulen; 'id' = idem, dus ook januari 1822; 'art. 17' = het 17de agendapunt; 'rescr.' = teruggeschreven en 'N' is het nummer van de uitgaande brief die deze brief beantwoordt.

Er missen nogal wat notulen, maar gelukkig zijn er gedeeltelijk afschriften van in een ander archiefgedeelte. Een eerste poging dat op een rijtje te krijgen, maar er zal her en der best nog wat in andere dozen rondslingeren:

Periode
Invnr
Opmerkingen
24-06-1818 t/m 29-03-1823
38

01-04-1823 t/m 27-03-1826
39

13-04-1826 t/m 31-12-1828
40

19-05-1829
41

20-10-1829 t/m 31-12-1830
3335
Afschrift van notulen
1831
3336
Afschrift van notulen
1833
3337
Afschrift van notulen
1834
3338
Afschrift van notulen
1835
3339
Afschrift van notulen
1836
3340
Afschrift van notulen
1837
3341
Afschrift van notulen
1838
3342
Afschrift van notulen
1839
3343
Afschrift van notulen
1840
3344
Afschrift van notulen
1841
3345
Afschrift van notulen
1842
3346
Afschrift van notulen
05-08-1843 t/m 27-11-1847 41

1844
3347
Afschrift van notulen
1845
3348
Afschrift van notulen
1846
3349
Afschrift van notulen
1847
3350
Afschrift van notulen
1848
3351
Afschrift van notulen
19-01-1848 t/m 05-12-1856 42

1849
3352
Afschrift van notulen
1850
3353
Afschrift van notulen
1851
3354
Afschrift van notulen
1852
3355
Afschrift van notulen
1853
3356
Afschrift van notulen
1854
3357
Afschrift van notulen
1855 t/m 23-01-1856
3358
Afschrift van notulen
01-01-1857 t/m 10-06-1857
3359
Afschrift van notulen
11-06-1857 t/m 31-12-1857
3360
Afschrift van notulen
02-01-1858 t/m 30-06-1858
3361
Afschrift van notulen
01-07-1858 t/m 31-12-1858
3362
Afschrift van notulen
01-01-1859 t/m 10-09-1859
3363
Afschrift van notulen