Nieuws

Digitale archieven en het e-depot

EDepot 132x120

Het Drents Archief bewaart zo’n 11 kilometer aan papieren archieven. Maar steeds meer archieven zijn - geheel of gedeeltelijk - digitaal. Om ook die informatie in de toekomst te bewaren en toegankelijk te maken, is er, op initiatief van het Nationaal Archief in Den Haag, een landelijk elektronisch depot (het e-Depot) ontwikkeld. Daarin kunnen alle documenten langdurig en betrouwbaar worden opgeslagen. In juni 2016 is het Drents Archief aangesloten op het e-Depot. 

Wat is het e-Depot? 
Het e-Depot is meer dan ‘alleen’ technisch bewaren van informatie. Er zijn goede afspraken nodig met de archiefvormer, er moeten inhoudelijke en technische controles plaatsvinden, de veiligheid, kwaliteit en authenticiteit dienen gegarandeerd te worden. Kortom, het e-Depot vraagt een geheel van beleid, processen en procedures. 

Samenwerking
Het Drents Archief en de andere Regionale Historische Centra (RHC’s) in de provincies gebruiken het e-Depot  voor het bewaren van hun digitale informatie. Het Drents Archief is bezig om met de Groninger Archieven en Tresoar de organisatieprocessen en techniek in een noordelijke samenwerking aan te pakken. Deze aanpak is uniek in Nederland en dient als voorbeeld voor andere samenwerkingen in het kader van het e-Depot.

Wat voor materiaal wordt straks bewaard in het e-depot?
Het landelijk e-Depot is in eerste instantie bedoeld voor (gedigitaliseerde) archieven uit de rijkscollectie. Maar ook gemeentes en andere decentrale overheden werken steeds meer digitaal. Al die informatie dient goed bewaard en toegankelijk gemaakt te worden. Ook gemeente- en streekarchieven kunnen ervoor kiezen hun digitale archieven onder te brengen in het e-Depot.  Dit kan worden gerealiseerd in overleg met de RHC in de eigen provincie.

Toekomstige ontwikkelingen
Werken met het e-Depot is een nieuwe tak van sport. Richtingen die nu worden gekozen, hoeven niet de definitieve eindoplossing te betekenen. Het is goed mogelijk dat overheden zélf hun digitale informatie gaan bewaren. Hoe men in de toekomst omgaat met digitale (overheids)informatie en wat de rol van het e-Depot hierin is, vraagt om een maatschappelijk debat. Op landelijk niveau werken denktanks aan diverse scenario’s. De rol en functie van het e-Depot zijn dus constant in ontwikkeling.

Meer informatie?
Wilt u meer informatie over het landelijk e-Depot en de rol van het Drents Archief daarin dan kunt u contact opnemen met Vincent Stedema.

 

Vooraankondiging Bartje-programma

bartjecompilatie2In de maand juni kunnen toeristen, op elke dinsdag om 14.00 uur, kennismaken met Bartje. Ga terug in de tijd van Bartje en ontdek zelf hoe het dagelijks leven was in Drenthe in de jaren ’30. Beelden van de populaire TV serie zijn gecombineerd met authentieke beelden. Je ziet het leven op het platteland, het harde werken en de paard en wagens. Het metershoge beeldscherm in de Studio brengt de verhalen tot leven.

Lees meer...

TT-filmweek in Drents Archief

wilhartog

 

In de TT-week draait in de filmzaal van het Drents Archief een unieke TT-film. Uit de collectie van het Drents Archief zijn de allermooiste beelden geselecteerd van de races, de coureurs, het publiek en de Drentse hoofdstad tijdens de TT-week. 

Lees meer...

Geheugen van Drenthe is gepresenteerd!

Op 9 mei j.l., heeft gedeputeerde Henk Jumelet, de website Geheugen van Drenthe gepresenteerd. Deze website bestaat uit de vernieuwde en uitgebreide Drentse Encyclopedie en 16 locatiedossiers over de belangrijkste erfgoedlocaties in Drenthe, vol informatie en beeldmateriaal dat gratis gebruikt mag worden.

Lees meer...

Nalatenschappen online op AlleDrenten.nl

nieuws-algemeen-132x120Het Drents Archief heeft deze week veel nieuwe gegevens over Drenten uit het verleden online gezet. Op www.AlleDrenten.nl staan nu ruim 2,4 miljoen scans.

De laatste aanvulling bestaat uit meer dan 300.000 afbeeldingen van successiememories. Dat zijn aangiften van nalatenschappen waarin de erfgenamen en de nagelaten bezittingen worden vermeld. Op de website kan gezocht worden naar memories uit de periode 1806-1928.


Wie meer wil weten kan in het Drents Archief terecht voor een toelichting op de gevonden gegevens en voor verder onderzoek, bijvoorbeeld naar de ligging van het nagelaten onroerend goed.
De openingstijden zijn dinsdag t/m donderdag 10.00-17.00 uur en vrijdag 10.00-13.00 uur.

Wat zijn successiememories?
Sinds 1806 moest van elke overledene in de successiememories worden aangegeven wat hij had nagelaten, zodat over de waarde daarvan belasting kon worden geheven. De ontvanger van het successierecht taxeerde de waarde van de bezittingen en stelde een overzicht van baten en lasten samen.

In een successiememorie staan de naam van de overledene, de plaats van overlijden, de burgerlijke staat, de waarde van roerende goederen, de ligging en waarde van onroerende goederen, de namen van erfgenamen en soms of er testamenten of andere notariële akten zijn opgemaakt. 
De memories zijn daarom een geschikte bron voor iedereen die iets te weten wil komen over de bezittingen van personen in het verleden, zoals het bezit van een huis en landerijen.

Jaarbericht 2015

Ons jaarbericht van 2015 is verschenen. Wij zijn trots op de resultaten!

DrenLias met ingang van 15 februari 2016 offline

babys kleinOp 15 februari 2016 is onze oude genealogie-database DrenLias na zo’n 15 jaar trouwe dienst offline gegaan. Ruim een jaar geleden is onze nieuwe database AlleDrenten.nl gelanceerd met meer zoekmogelijkheden en meer scans dan DrenLias. Zoeken naar je Drentse roots is nu nog makkelijker geworden!

Een greep uit de mogelijkheden:

  • zoeken op meerdere gemeentes tegelijkertijd; 
  • zoeken op een initiaal in plaats van een voornaam; 
  • zoeken zonder een naam in te typen en vervolgens een selectie maken, bijvoorbeeld op beroep; 
  • bladeren door documenten waaruit de gegevens nog niet zijn ingevoerd, zoals de schultegerechten en de repertoria (overzichten) van de notarissen; 
  • zoeken op twee personen in de akten van de burgerlijke stand en kerkregisters. 

Ga naar AlleDrenten.nl