Nieuws

Workshop voor journalisten

Het Drents Archief organiseert op vrijdag 4 februari een workshop voor journalisten van zowel kranten, als van radio en TV,  die Drenthe als werkterrein hebben. Het Drents Archief werkt hierbij nauw samen met Eric Hennekam, archivaris, maar ook  docent aan diverse opleidingen voor journalistiek in Nederland én België.

De bedoeling is om journalisten bekend te maken met methodes om snel onderzoek te kunnen doen in archieven en dan met name in  het Drents Archief. De workshop beslaat de ochtend van 4 februari 2005, van 9.30 uur tot 12.30 uur en het programma ziet er  als volgt uit:

• Inleiding door Douwe Huizing, directeur van het Drents Archief.
• Archieven en onderzoeksjournalistiek door Eric Hennekam
- Hoe pak je archiefonderzoek aan
- Wetgeving waarmee rekening moet worden gehouden
- Voorbeelden van onderzoeksjournalistiek in archieven
- Belangrijke websites
- Tips en trucs op het internet
- Vragen en discussie
• Rondleiding door het Drents Archief, van catacomben tot studiezaal.
• Lunch, gratis aangeboden door het Drents Archief.

U leert hoe archiefonderzoek te doen, hoe het internet daarbij te gebruiken, hoe snel antwoord te vinden op een vraag,  enzovoorts en dat alles uiteraard met speciale aandacht voor Drenthe. Ook het historisch beeld en geluid worden niet  vergeten. De workshop is met succes reeds in een aantal andere provincies in het land gehouden.

Aanmelding kan plaatsvinden via mail op Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken. of telefonisch bij de receptie van het Drents Archief, op 0592  313523. Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Jan Bos in het Drents Archief.

Cursus cartografie

Oude kaarten zijn niet alleen mooi om naar te kijken, ze bevatten vaak ook een schat aan historische informatie. Voor  iedereen die meer wil weten over oude Drentse kaarten organiseert het Drents Archief vanaf 27 januari de cursus Inleiding  Historische Cartografie.

Uitgebreide kaartencollectie
In de cursus wordt de ontwikkeling van de cartografie in de periode 1500-1900 uiteen gezet aan de hand van de uitgebreide  kaartencollectie van het Drents Archief.
Om de betrouwbaarheid van een kaart te kunnen beoordelen is het van belang iets over de oorsprong van de kaart te weten: wie  was de kaartmaker, met welke techniek is de kaart gemaakt en met welk doel? Vaak was dat een zeer praktisch militair,  juridisch of fiscaal doel.

Geschiedenis van het landschap
Naast het werk van bekende en minder bekende kaartenmakers, zal de aandacht uitgaan naar de achtergronden van de militaire  cartografie, maar ook naar de mogelijkheden van de grondschattings- en kadasterkaarten voor onderzoek naar de geschiedenis  van het Drentse landschap. Tenslotte komt het zoeken naar kaarten via literatuur aan bod.

Aanmelden
De cursus bestaat uit drie lessen die worden gegeven op donderdagavond 27 januari, 3 en 10 februari 2005 van 19.00-21.00 uur  in Drents Archief, Brink 4 te Assen. Docenten zijn dhr. Herman Versfelt (bekend van de atlas Kaarten van Drenthe 1500-1900)  en drs. Egbert J. Brink (kaartenbeheerder bij het Drents Archief). De kosten bedragen €31,- .
Belangstellenden kunnen zich nog tot en met 21 januari telefonisch aanmelden bij het Drents Archief (0592-313523, mw. Wolff).  Het cursusgeld dient onder vermelding van naam en adres van de deelnemer overgemaakt te worden op postgirorekening 35.50.141,  ten name van de Drentse Historische Vereniging te Assen.
De cursus wordt georganiseerd in samenwerking met de provinciaal historicus en de Drentse Historische Vereniging.

Meer cursussen? Zie de rubriek Onderwijs op deze site.

Cursussen 2005

Zin in een cursus over de Drentse geschiedenis? Het Drents Archief heeft komende maanden weer enkele interessante cursussen  voor u in petto. Vanaf donderdagavond 27 januari t/m 10 februari kunt u kennismaken met de historische cartografie aan de  hand van de uitgebreide kaartencollectie van het Drents Archief. Op dinsdagavond 1 maart begint een nieuwe lezingencyclus rond het thema Grenzen in Drenthe. Zeven deskundige sprekers  behandelen een aspect van het thema, zoals taalgrenzen of mentaliteitsverschillen.
De cursus Onroerend goed is al volgeboekt.
Kijk voor meer informatie op deze site onder Onderwijs: Cursussen. De cursussen worden georganiseerd in samenwerking met de provinciaal historicus en de Drentse Historische Vereniging.

Prijs voor Drents verhalenkabinet

Het Drents Archief heeft met het samenwerkingsproject Het Drents verhalenkabinet op 21 december de Prijs voor het meest  innovatieve project in het kader van de ICT tender van de provincie Drenthe ontvangen. De prijs bestaat uit een oorkonde.  Eerder heeft de adviescommissie van het provinciaal bestuur al een subsidiebedrag van €70.000 aan het project toegekend. Het  project is in samenwerking met GGZ Drenthe en Waag Society te Amsterdam ontwikkeld. Het Drents verhalenkabinet is een vervolg  op het project Geheugen in Beeld waarbij historisch fotomateriaal is ingezet om dementerende ouderen te activeren.

Historische jukebox
Het Drents verhalenkabinet is een echt meubelstuk dat historisch beeld- en geluidsmateriaal bevat uit het Drents AudioVisueel  Archief (DAVA). Gebruikers van het kabinet kunnen kiezen welk fragment ze willen bekijken of beluisteren; je zou het kunnen  vergelijken met een jukebox met historisch materiaal.
Het kabinet is speciaal ontwikkeld voor ouderen met het idee dat naar aanleiding van de films en het geluidsmateriaal  onbekende herinneringen en verhalen worden uitgelokt.

Herinneringen vastleggen
Met Het Drents verhalenkabinet kunnen senioren daarnaast hun herinneringen en verhalen samen met eigen materiaal als foto’s  en film digitaal vastleggen en zo via het kabinet voor anderen toegankelijk maken. Dit materiaal komt tevens via een website  voor een veel bredere groep beschikbaar. Lokaal en regionaal erfgoed wordt op deze manier behouden en toegankelijk gemaakt.
Het is de bedoeling dat het verhalenkabinet een bijdrage zal leveren in de kwaliteit van wonen, zorg en welzijn van ouderen  in en rondom zorginstellingen. De bewoners en bezoekers van zorgcentrum Dekelhem in Gieten (onderdeel van GGZ Drenthe) kunnen  het verhalenkabinet in de loop van 2005 het eerst in de praktijk gebruiken.

Juryrapport
De jury schreef over Het Drents verhalenkabinet: “Een goed project waarin meerdere doelstellingen samenkomen. Het is nieuw  voor Drenthe en levert op een hele laagdrempelige manier toegang tot Drents cultureel erfgoed. Het project integreert op een  innovatieve manier moderne ICT technologie en cultureel erfgoed. De opzet sluit goed aan bij de doelgroep en bij succes kan  dit project breder benut worden.”

Drentse geschiedenis in 100 verhalen

Een beschrijving van de slag bij Ane in 1227 waarbij bisschop Otto II om het leven werd gebracht, het verslag van de straf  die de Drenthenaren hiervoor kregen en die het begin van de nederzetting van Assen vormde, de opgraving van het eerste  hunebed in 1685, de opstand van de vrije boeren in 1963 gezien door de ogen van een kleine jongen; in het boek De Drentse  geschiedenis in meer dan 100 verhalen vertellen tijdgenoten over belangrijke en minder belangrijke momenten uit de Drentse  geschiedenis.

Henk Nijkeuter en Paul Brood verzamelden namens het Drents Archief de verhalen – veelal ooggetuigenverslagen – uit kronieken,  heiligenlevens, dagboeken, brieven en krantenreportages.
De Drentse geschiedenis in meer dan 100 verhalen, is verschenen in de reeks ‘De Nederlandse geschiedenis in 1001 verhalen’.

Het boek is vanaf begin december verkrijgbaar bij de boekhandel. ISBN 90-5515-544-6, 312 blz., €18

Fotoarchief uitgebreid

In oktober is de site Drents Fotoarchief uitgebreid tot zo’n 20.000 historische foto’s uit de collecties van verschillende  Drentse gemeenten, verenigingen en organisaties. Toegevoegd zijn: gemeente Assen (1000 foto’s), Stichting Ol Eel te Eelde  (2800 foto’s), gemeente Hoogeveen (ruim 500 foto’s), de voormalige gemeente Odoorn (ruim 6000 foto’s) en Monumentenzorg  Smilde, Norg en Gasselte (samen circa 3000 foto’s).
Het Drents Fotoarchief is een initiatief van het Drents Archief in samenwerking met gemeenten, historische verenigingen en  andere Drentse organisaties. De site is te bereiken via deze site of via www.drentsfotoarchief.nl

Week v/d Geschiedenis

Van 30 oktober t/m 7 november vindt op meer dan 200 locaties in heel Nederland de Week van de Geschiedenis plaats. Het DAVA  (Drents AudioVisueel Archief) organiseert deze week het Festival Oude Drentse Films.

Lees meer in de rubriek Nieuws en kijk op www.weekvandegeschiedenis.nl voor de activiteiten elders in het land.