Nieuws

Studiedag Onderwijs

Op woensdag 1 december organiseert DIVA (vereniging voor de documentaire informatievoorziening en het archiefwezen) een studiedag voor medewerkers van archiefinstellingen over educatie, met als thema 'educatiebeleid'.
De dag wordt georganiseerd in samenwerking met het Drents Archief en vindt plaats in het Provinciehuis in Assen. Meer informatie is te vinden op www.divakoepel.nl

Overleden in de oorlog

Elke maand zoeken meer dan 35.000 mensen naar Drenten uit de negentiende en twintigste eeuw via de internetsite DrenLias. Nu  is er nog meer informatie te vinden omdat de gegevens uit de overlijdensakten tot met 1952 zijn toegevoegd.

‘Elders overleden'
Bezoekers van de site kunnen zoeken naar gegevens uit geboorteakten (1811-1902), huwelijksakten (1811-1922) en  overlijdensakten. Tot voor kort waren deze laatste tot 1942 openbaar, maar nu is de periode tot en met 1952 erbij gekomen.  Dat betekent dat alle overledenen uit de Tweede Wereldoorlog zijn op te zoeken en in veel gevallen ook de mensen die in de  Duitse vernietigingskampen zijn vermoord of in Westerbork zijn overleden. Zo levert een zoektocht naar bijvoorbeeld de Joodse  achternaam Cohen een trieste lijst op van in Auschwitz en Sobibor vermoorde Drenten en andere in Westerbork geïnterneerde  Nederlanders. De aangifte, die werd gedaan door middel van een zogenoemde ‘overlijdensakte van elders overledene', vond vaak  pas vele jaren na het einde van de oorlog plaats. De informatie uit de akten geeft een nog steeds schokkend beeld van de  velen die door de bezetter zijn afgevoerd en niet zijn teruggekeerd. De overlijdensakten zelf zullen vanaf juli in het Drents  Archief zijn in te zien, maar deze bieden nauwelijks meer informatie dan wat nu via DrenLias wordt geboden.

Stamboomonderzoek
Naast de overlijdensakten zijn nu ook de successiememories van 1806 tot 1902 via DrenLias te vinden. Successiememories zijn  aangiften bij de belastingen van nalatenschappen. Voor stamboomonderzoek kan het interessant zijn om zo te weten te komen  welke bezittingen iemand had. DrenLias geeft aan of iemand onroerende goederen heeft nagelaten. Om de memories daadwerkelijk  in te zien is een bezoek aan het Drents Archief nog wel noodzakelijk, maar gewapend met de gegevens die in DrenLias zijn te  vinden zal dat voor niemand meer een probleem opleveren.

Het Drents Archief in Assen is geopend op maandag van 13.30 tot 17.00 uur, op dinsdag en donderdag van 9.00 tot 21.00 uur, en  op woensdag en vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur (in juli en augustus 's avonds gesloten). Het internetadres van DrenLias is: www.DrenLias.nl