Scholen

De invoering van de leerplichtwet in 1901 betekende een sterke toename van het aantal leerlingen. Alle kinderen van zes tot twaalf jaar moesten voortaan verplicht naar school. Het aantal scholen steeg daarmee explosief. Ook de diversiteit in het vervolgonderwijs nam toe. Landbouwonderwijs, ambachtsonderwijs, volwassenenonderwijs. Deze filmcompilaties geven u een beeld van verschillende onderwijssoorten in Drenthe, zoals de ambachtsschool te Emmen in 1951 en de huishoudschool te Klazinaveen in 1871.