Excerpt: Uw eigen particuliere archief overdragen aan het Drents Archief?

Het Drents Archief heeft elf kilometer archief in zijn depots liggen en dat wordt steeds meer. Naast archieven van provinciale en rijksoverheidsinstanties, beheren wij ook particuliere archieven. Dat kan gaan om de archieven van personen en families, verenigingen en stichtingen, kerken van alle gezindten, maar ook van Drentse auteurs en kunstenaars. Al die archieven samen geven een uniek beeld van de Drentse geschiedenis in al haar geledingen en op verschillende niveaus van de samenleving door de eeuwen heen. Het oudste stuk in ons depot dateert van 1259!

Overheidsarchieven en particuliere archieven

De overheidsarchieven gaan na een wettelijk vastgestelde termijn van 20 jaar naar het Drents Archief. De Archiefwet wordt aangepast en dan wordt deze termijn teruggebracht naar 10 jaar. Particulieren hebben die verplichting natuurlijk niet. Maar hoe vaak gebeurt het niet dat archieven worden weggegooid, in een brand verloren gaan, door waterschade onleesbaar worden of door ongedierte worden opgevreten? Telkens als dat gebeurt, verdwijnt er mogelijk voor altijd een belangrijk stukje van de Drentse geschiedenispuzzel.

Uw archief naar het Drents Archief?

Het Drents Archief staat daarom open voor iedereen die denkt een interessant archief te hebben, of te weten waar zo’n archief ligt. Bovendien gaat het Drents Archief actief achter particuliere archieven aan. We noemen dat met een vakterm acquisitie.

Welke archieven verwerft het Drents Archief?

Natuurlijk neemt het Drents Archief niet alles in zijn depots op. Het collectie- en acquisitiebeleid van het Drents Archief is gericht op het verwerven van archieven en collecties die gezamenlijk een afspiegeling vormen van de Drentse samenleving. Het gaat om de historische informatie die in de archieven aanwezig is. De archieven moeten een interessante aanvulling zijn op de overheidsarchieven. Zo kunnen de taken van de particulieren in het verlengde liggen van overheidstaken, of laten ze aspecten van de samenleving zien die in overheidsarchieven niet op die manier terugkomen. Om hier heldere keuzes in te kunnen maken, heeft het Drents Archief een collectie- en acquisitiebeleid opgesteld.

De archieven hebben betrekking op Drentse zaken, zoals:

  • Drentse families, personen, havezaten en boerderijen
  • Landbouw, natuurbeheer en bosbouw
  • Ontginning
  • Recreatie en toerisme
  • Kunst en cultuur
  • Kerkelijk leven
  • Bedrijfsleven

Dus hebt u het archief van uw in 1925 opgerichte voetbalclub? Of van de geitenfokvereniging? Was uw vader in zijn tijd een belangrijke persoon die zijn archief altijd netjes heeft bijgehouden? Of weet u een interessant bedrijfsarchief te liggen? Neem dan contact op met onze relatiebeheerder via het contactformulier. Het archief weggooien kan altijd nog! En denk er aan: ook in oude foto’s en films ligt een belangrijk stuk Drentse geschiedenis opgeslagen.