22.01.2022 - 21.02.2022
 • Ruzies over geld en andere civiele zaken, lezing door Cor de Graaf 

  Datum 24 januari 2022 15:00 - 16:00
  Drents Archief
  0 Kliks

  Een groot deel van het archief van de Etstoel bestaat uit de lottingsprotocollen: de verslagen van de civiele rechtszittingen over de periode 1609-1790. Daarin komt van alles aan bod: een ruzie over een erfenis, een niet nagekomen trouwbelofte, een beschuldiging van diefstal of het onrechtmatig graven van turf. Zulke gegevens bieden een mooi inkijkje in het dagelijks leven van de Drenten en kunnen extra informatie opleveren over familieverbanden. Sinds kort is de naamindex op deze interessante bron te vinden op onze website. 
  Archivaris en genealoog Cor de Graaf vertelt over de totstandkoming van de index, hoe je erin kunt zoeken en hoe je de resultaten kunt interpreteren. Dat doet hij aan de hand van enkele pakkende voorbeelden uit zijn eigen (familie)onderzoek.

  U kunt de lezing online bijwonen via deze link vanaf 14.45 uur

  Week van de Drentse Familiegeschiedenis 2022 

  Vanaf 24 januari 2022, tijdens de Week van de Drentse Familiegeschiedenis, staat het archief van de Etstoel centraal. De uitspraken van dit oude Drentse gerechtshof bevatten namelijk een schat aan gegevens over Drenten in de 17de en 18de eeuw. Sinds kort staat een naamindex op onze website, die het zoeken in dit archief een stuk gemakkelijker maakt. 

  Tijdens de Week van de Drentse Familiegeschiedenis geven Cor de Graaf en Fred Sieders lezingen, gelardeerd met spannende resultaten van hun onderzoek. Daarnaast vertelt Janne IJmker over de 18de-eeuwse moordzaak die ze beschrijft in haar boek Achtendertig nachten. Alle activiteiten vinden online plaats. 

 • De criminele sententies van de Etstoel, lezing door Fred Sieders

  26 januari 2022 20:00 - 21:00
  Drents Archief
  0 Kliks

  In tegenstelling tot de civiele zaken kwamen (gelukkig) veel minder Drenten in aanraking met de strafrechtspraak. Sinds kort staat een overzicht van de criminele sententies’ op onze website. Het gaat om 254 zaken uit de periode 1649-1790. De delicten zijn veelal diefstal, overspel, bedreiging, mishandeling en soms een moord. De straffen lopen uiteen van het betalen van een boete tot de doodstraf. 

  Fred Sieders, onderzoeker van de Drentse rechtshistorie, vertelt aan de hand van aansprekende cases over de informatie die je in de criminele sententies kunt vinden. Ook een ander onderdeel van de Etstoel komt aan bod: de getuigenverklaringen ('informatiën) die zijn ingewonnen voor de rechtszaak. Het is een prachtige bron waarin de getuigen vaak letterlijk worden geciteerd. 

  26 januari 2022, 20.00 uur
  U kunt de lezing online bijwonen via deze link vanaf 19.45 uur

  Vanwege de geldende coronamaatregelen kiest het Drents Archief ervoor om tijdens de Week van de Drentse Familiegeschiedenis online lezingen te organiseren. Wilt u deelnemen maar heeft u niet eerder een lezing bijgewoond via Microsoft Teams? Lees eerst deze instructie door! 


  Week van de Drentse Familiegeschiedenis 2022

  Vanaf 24 januari 2022, tijdens de Week van de Drentse Familiegeschiedenis, staat het archief van de Etstoel centraal. De uitspraken van dit oude Drentse gerechtshof bevatten namelijk een schat aan gegevens over Drenten in de 17de en 18de eeuw. Sinds kort staat een naamindex op onze website, die het zoeken in dit archief een stuk gemakkelijker maakt. 
   
  Tijdens de Week van de Drentse Familiegeschiedenis geven Cor de Graaf en Fred Sieders lezingen, gelardeerd met spannende resultaten van hun onderzoek. Daarnaast vertelt Janne IJmker over de 18de-eeuwse moordzaak die ze beschrijft in haar boek Achtendertig nachten. Alle activiteiten vinden online plaats.