Bent u benieuwd in welk huis of welke boerderij uw voorouders hebben gewoond? En of ze veel of weinig bezittingen hadden? Het antwoord op deze vraag is het makkelijkst te vinden in de successiememories (aangiftes van nalatenschappen). 

In de archieven van het Kadaster kunt u uw onderzoek voortzetten. Op onze website kunt het archief ‘Instanties belast met de schattingen voor de grondbelasting’ vinden met Kadasterkaarten en -registers uit 1880. De Kadastrale situatie van 1832 vindt u op HisGis. Kaarten van wijzigingen na 1832 zijn op onze website te raadplegen in het archief ‘Verzameling kadastrale netteplans’.

Met behulp van de Kadaster Archiefviewer (niet online, wel in het Drents Archief) kunt u de eigendomsgeschiedenis van een bepaald perceel stap voor stap achterhalen.
Verder zijn de notariële archieven van 1811 tot ca. 1935 een goede bron voor het onderzoek naar onroerend goed. De scans van de 19de-eeuwse akten zijn te vinden op onze website.

Kijk ook eens op onze beeldbank of er een foto aanwezig is van het pand waarnaar u onderzoek doet. Gaat het om een gebouw in Assen na 1915? Dan is er misschien een bouwtekening aanwezig in het archief van de bouwdossiers.

Vóór 1832 is het onderzoek naar de geschiedenis van een huis veel moeilijker. Oude belastingregisters, zoals de kohieren van vaste goederen, de haardstedegeldregisters en de grondschattingsregisters bieden dan mogelijkheden voor onderzoek.

Hoe u al deze bronnen kunt gebruiken leest u hieronder in dit hoofdstuk van de genealogische gids:
Wat bezaten zij? (832kB)