De NSB behaalde in de jaren dertig relatief veel stemmen in de provincie Drenthe, onder andere vanwege de economische crisis. Drenthe was een landbouwprovincie en in de NSB zaten boeren die opkwamen voor hun vakgenoten. Daarnaast beloofde NSB-leider Mussert tijdens een gewestelijke landdag in Rolde (1941) hulp aan de boeren.

In de loop van de oorlog werd de greep van de NSB op het provinciale bestuur groter. Burgemeesters werden afgezet en in hun plaats kwamen NSB’ers. Leden van de partij stonden alom bekend als ‘landverraders’. Sommigen van hen deden mee aan de activiteiten van de Duitsers.

De Jeugdstorm was een jongerenbeweging met nauwe banden met de NSB, hoewel de beweging formeel los stond van de partij. De leider was een NSB’er en de meeste leden waren kinderen van NSB’ers.

Waar kunt u meer informatie vinden over de NSB, de Jeugdstorm en andere Nationaal Socialistische (landbouw)organisaties in Drenthe? 

In Delpher zijn Nationaal Socialistische kranten te vinden, waaronder 'Volk en vaderland: weekblad der Nationaal Socialistische Beweging in Nederland'. Op deze website zijn ook artikelen te vinden over evenementen van de NSB en de Jeugdstorm. 

In het archief van het NIOD ligt informatie over de NSB in Drenthe, waaronder kringindeling en de afdeling Assen. Het NIOD heeft ook een specifiek dossier over de SS in Nederland. 

Heeft het Drents Archief ook bronnen over de NSB, Jeugdstorm en andere Nationaal Socialistische (landbouw)organisaties? 

Ja, in de Collectie Tweede Wereldoorlog zijn diverse kranten of bladen aanwezig die het Nationaal Socialistische gedachtegoed propaganderen, zoals het Drentsch strijdblad 'De Ploeger'. Eveneens zijn er verschillende emblemen van de NSB, activiteiten en propaganda voor de partij. Hier zijn ook twee verslagen aanwezig van de vormingscursus Nationale Jeugdstorm.

Archieven die in het Drents Archief liggen van andere Nationaal Socialistische (boeren)organisaties zijn: 

 • Drentse Boerenbond
 • Nederlandsch Agrarisch Front
 • Nederlandse Landstand
 • Nationale Bond Landbouw en Maatschappij
 • WA-Vendel Assen en Landwacht in Drenthe
 • Provinciaal Bureau van de Nederlandse Volksdienst te Assen

Voor meer informatie over deze organisaties kijkt u in ons archievenoverzicht

Wilt u meer lezen over de NSB, Jeugdstorm en andere Nationaal Socialistische (landbouw)organisaties?

Een kleine selectie van interessante literatuur over dit onderwerp vindt u hieronder. De boeken zijn te raadplegen in het Drents Archief:

 • Onvoltooid verleden tijd, door Jan Beijering
 • Aantekeningen over de Nationaal Socialistische Kiezers-aanhang in Drenthe, door H. Hoetink
 • De NSB in Drente, door Piet Loogman
 • De N.S.B. in Drente voor 1940, door M.F. Otto
 • Landbouw en maatschappij en het succes van de N.S.B. in Zuidwest Drenthe, door H. Roo
 • Noord Drente en de NSB, 1931-1939, door J. Dijkstra.
 • Gerhardus Dieters en de radicalisering van de NSB, door Sienus Nijborg

Of neem een kijkje in onze Bibliotheekcatalogus.