Ten aanzien van het gebruik en de bewaring van uw persoonsgegevens heeft u als burger rechten, die per 25 mei 2018 aangescherpt zijn in de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). Het Drents Archief maakt hierin onderscheid in twee soorten persoonsgegevens: 

  1. Persoonsgegevens die wij vragen aan bezoekers van onze website, ons gebouw en aan mensen met wie wij samenwerken. Hiervan verzamelen wij alleen de noodzakelijke gegevens om de gewenste diensten en producten te kunnen leveren. Wanneer de gegevens niet meer nodig zijn, worden ze verwijderd. U mag te allen tijden uw gegevens inzien, laten wijzigen of wissen. Alle persoonlijke gegevens worden zorgvuldig en vertrouwelijk behandeld. Ten aanzien van deze persoonsgegevens geldt onze Privacyverklaring.
  2. Persoonsgegevens die voorkomen in de archieven die wij bewaren. Hoe wij omgaan met deze gegevens en in welke gevallen u bezwaar kunt maken tegen de verwerking van deze gegevens leest u in de Verwerking persoonsgegevens in onze bronnen.

Heeft u vragen naar aanleiding van bovenstaande informatie. Neem dan contact met ons op via info@drentsarchief.nl of via het Contactformulier