Gegevens van mogelijk nog levende personen

Om de privacy te beschermen van levende personen is sinds 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) van kracht. Het gaat dan om gegevens zoals namen, geboortedata en adressen van nog levende personen.   

 Het maken van een index op persoonsnamen en op geboortedata is volgens de AVG een vorm van verwerking van persoonsgegevens. Daarom zijn de namen in onze indexen niet herleidbaar tot nog levende personen. Van nog levende personen zijn geen volledige geboortedata opgenomen. Wel kan het jaar van geboorte te zien zijn. 

Bezwaar tegen verwerking van persoonsgegevens in een index 

De gegevens in onze indexen zijn niet herleidbaar tot een persoon, maar zijn misschien wel herkenbaar voor de betrokkenen zelf. Als u er bezwaar tegen heeft dat gegevens over u zelf in een index voorkomen, dan kunt u een verzoek indienen om deze gegevens af te schermen. Afhankelijk van het document bepaalt de archivaris hoelang de gegevens afgeschermd worden. 

Verzoeken tot het afschermen van gegevens in een index die betrekking hebben op andere personen dan u zelf worden alleen in uitzonderlijke gevallen gehonoreerd. Dat geldt zowel voor gegevens over levende als over overleden personen.  

 Uw verzoek kunt uw verzoek sturen aan info@drentsarchief.nl onder vermelding van ‘Bezwaar persoonsgegevens’.