Missie

Regionaal Historisch Centrum Drents Archief vertelt het verhaal van Drenthe. Wij beheren de authentieke bronnen van overheden, particulieren en bedrijven in Drenthe. Via diverse activiteiten maken wij met deze bronnen de connectie met een breed publiek. Wij zijn specialist op het gebied van digitale archivering, bieden met het Drents e-depot duurzame digitale opslag voor alle Drentse lagere overheden en daarmee duurzame toegankelijkheid voor elke informatie- en rechtzoekende burger.

Visie

Met informatie en diverse activiteiten over ons erfgoed bieden we jong en oud een andere blik op hun omgeving en leveren we een bijdrage aan hun maatschappelijke betrokkenheid. Door het vergroten van historisch besef en een betrouwbare informatie-uitwisseling bevorderen we burgerschap en sociale cohesie in de samenleving. We benadrukken de culturele waarde van erfgoed voor de Drentse inwoner. De basis van het Drentse erfgoed wordt gevormd door onze collectie authentieke bronnen die wij op deskundige wijze bewaren en toegankelijk houden ‘tot in eeuwigheid’ in onze analoge en digitale archiefdepots. Het Drents Archief in Assen is dé plaats waar dit unieke Drentse erfgoed bewaard en ontsloten moet blijven worden.

Strategische visie 2021-2024

Ons meerjarenbeleidsplan voor de komende jaren is vastgelegd in de Strategische visie 2021-2024.

Jaarstukken

In ons jaarverslag doen we verslag van onze activiteiten en resultaten. 
Bekijk hier het jaarverslag 2022, het jaarverslag 2021 en het jaarverslag 2020

Het jaarbericht is de verkorte publieksversie van ons jaarverslag.
jaarbericht 2021
jaarbericht 2020
jaarbericht 2019 

Drents Archief Magazine

Het Regionaal Historisch Centrum Drents Archief: een hele mond vol, maar wat ís en wat dóet het Drents Archief nu eigenlijk? Met dit magazine bieden we een kijkje in de keuken van onze boeiende en dynamische organisatie.