Armenzorg was in het verleden veelal een plaatselijke aangelegenheid. In de archieven van kerken, met name van de diaconieën, is informatie te vinden over arme personen en hoe ze ondersteund werden. Bijvoorbeeld door het uitdelen van wat geld, kleding, voedsel of brandstof. Soms waren er armhuizen waar men kon verblijven als men niet in staat was in het eigen onderhoud te voorzien.

In de 19de eeuw werden er in verschillende Drentse plaatsen kerkelijke of gemeentelijke armhuizen opgericht. In dit hoofdstuk van de genealogische gids leest u De armoede van onze voorouders levert voor de tegenwoordige genealogische onderzoeker interessante mogelijkheden op om hen te traceren en nader zicht te krijgen op hun leven. Voor wie werkelijk niet in het eigen onderhoud kon voorzien, waren er, variërend per plaats of regio, mogelijkheden om ondersteuning te genieten. Veel moet men zich daar niet van voorstellen, maar de behoeftige kreeg dan een paar stuivers om te kunnen overleven, en soms waren er armhuizen waar men kon verblijven als men zelfs niet in staat was door middel van betaalde arbeid in het eigen onderhoud te voorzien. 

Download hieronder het volledige hoofdstuk:
Waren mijn voorouders arm? (538kB)