Excerpt: Spannend schoolprogramma in de oude kelders van het archief 

Primair onderwijs; groep 5 t/m 8

Wat hebben het Archief, Sigismund en de Pruikentijd met elkaar te maken?
De leerlingen ontdekken het als ze in de geschiedenis duiken tijdens Operatie Sigismund. Ze spelen een interactief spel in de kelders van het archief waarbij ze meer te weten komen over het Drents Archief, Sigismund, Willem V en de patriotten. De rode draad is het archief van Sigismund van Heiden Reinestein, die in de geschiedenis van Drenthe een opvallende rol heeft gespeeld… 

Groep 5 en 6 duikt in het leven van Sigismund en zijn familie. Wie was hij en welke rol had hij als rijk en belangrijk persoon? Wat betekent ‘van adel zijn’? En het belangrijkste… kunnen de leerlingen het zakhorloge van Maria Frederica, de vrouw van Sigismund, vinden dat zoek is geraakt tijdens één van de reizen van Sigismund naar Den Haag?  

Leerlingen van groep 7 en 8 gaan op zoek naar het zegel van Willem V. Deze Prins van Oranje is gevlucht voor de patriotten, maar niet voordat hij zijn zegel aan zijn kamerheer Sigismund heeft toevertrouwd. Kunnen de leerlingen erachter komen waar Sigismund het zegel heeft verstopt? 

Aan de slag als archivaris

In beide spellen gaan de leerlingen in groepjes verschillende bronnen uit het archief van Sigismund onderzoeken. Elke opdracht geeft nieuwe aanwijzingen en alle puzzelstukjes samen leveren uiteindelijk de ontknoping. Tijdens het spelen van het spel maken leerlingen kennis met de taken beheer en behoud van het archief. Ze gaan als echte archivarissen aan de slag en ontdekken dat een archief het mogelijk maakt spannende verhalen uit het verleden te reconstrueren, zoals bij dit programma de geschiedenis van Sigismund en Drenthe in de 18e eeuw.

Programma (in geval van combinatie met Drents Museum, bij los programma in overleg)

09.00 uur binnenkomst
09.00 uur start programma in Drents Archief en Drents Museum
10.20 uur wisselen van de groepen
11.30 uur einde programma


Aansluiting onderwijs en kerndoelen

Dit combinatieprogramma van het Drents Archief en Drents Museum is leuk en leerzaam! De klas maakt kennis met de 18de-eeuwse burgerij in Drenthe en verplaatst zich in een andere tijd door voorwerpen van vroeger te vergelijken met die van nu. Na een bezoek weten de leerlingen veel meer over het tijdvak 'Pruiken en Revoluties'. Bij het Drents Archief leren zij spelenderwijs over het onderzoeken en vergelijken van historische bronnen. Begrippen als de Republiek der Zeven Verenigde Nederlanden, patriotten en de stadhouder komen zeker voorbij. De docent ontvangt van tevoren lessuggesties om het bezoek voor te bereiden in de klas.

Culturele Mobiliteit

Operatie Sigismund is niet alleen te boeken als los programma, maar ook via het Culturele Mobiliteitsplan. Dankzij financiële steun van de provincie Drenthe kunnen scholen voor primair onderwijs met touringcars van Culturele Mobiliteit naar het Drents Archief. Voor een aantrekkelijk tarief wordt het vervoer voor scholen in Drenthe van deur tot deur geregeld! Aanmelden kan via Kunst en Cultuur Drenthe.

Praktische informatie en aanmelden

 • Voor wie (groepen): 5 t/m 8
 • Sluit aan bij: Cultureel Erfgoed. Kerndoelen: Oriëntatie op jezelf en de wereld – Natuur en techniek, kerndoel 42 (temperatuur) en 44 (materiaal: papier) & Tijd, kerndoel 51, 52 en 53 (tijd van pruiken en revoluties 1700-1800); Kunstzinnige oriëntatie, kerndoel 56 (cultureel erfgoed); Nederlands, kerndoel 12
 • Max. aantal leerlingen: 5
 • Benodigde begeleiding: 1 per 30 leerlingen
 • Boekingsperiode: Hele schooljaar
 • Lesmateriaal: Ja, lesbrief
 • Duur: 2,5 uur
 • Kosten: € 4,50 per leerling
 • Locatie: Drents Archief, Brink 4, 9401 HS Assen
 • Vervoer: de scholen zorgen zelf voor het vervoer naar het Drents Archief of regelen vervoer via Culturele Mobiliteit (zie hierboven)
 • Meer informatie en aanmelden: neem contact op met een van onze educatief medewerkers