Excerpt: Tips om uw bezoek aan het Drents Archief voor te bereiden.

Wanneer u van plan bent om het Drents Archief te bezoeken, kunt u tijdens openingstijden zonder afspraak bij ons terecht. We vragen geen entree. Wel is het handig dat u uw bezoek enigszins voorbereidt. 

Begin thuis

U kunt bijvoorbeeld voorouderonderzoek doen via AlleDrenten of onze onderzoektips doornemen. Via Archiefstukken kunt u zien welke archiefstukken voor uw onderzoek interessant kunnen zijn. Het is zelfs mogelijk de stukken van tevoren te reserveren.

Archiefkaart 

Wanneer u een archiefstuk wilt raadplegen in onze Studiezaal, dan heeft u een Drents Archiefkaart nodig. Deze wordt gratis voor u gemaakt, na het tonen van een geldig legitimatiebewijs (rijbewijs of paspoort bijvoorbeeld). Uw gegevens worden niet gedeeld.

In het Drents Archief is het niet toegestaan uw jas en/of tas mee te nemen naar de Studiezaal. U kunt uw spullen in de bagagekluisjes opbergen. Uiteraard kunt u uw laptop, telefoon of potloden wel meenemen. In archievenland wordt in de Studiezaal niet met pennen, maar met potloden geschreven. Dit vanwege de kwetsbaarheid van het archiefmateriaal. Een pennenstreep is tenslotte niet uit te gummen.

We proberen u zo goed mogelijk te helpen met uw onderzoek. We helpen u bijvoorbeeld de eerste keer met het aanvragen van stukken en denken met u mee welke archieven relevant kunnen zijn voor uw vragen. Als het antwoord op uw vraag niet bij ons te vinden is, proberen we uit te zoeken welke instelling wel het antwoord heeft.

Openbaarheid van archieven

Het Drents Archief streeft altijd naar volledige openbaarheid van archieven. Op een klein deel van de archieven zit echter een openbaarheidsbeperking. Dit kan te maken hebben met bijvoorbeeld privacygevoelige informatie over nog levende personen.
Deze archieven kunnen alleen onder bepaalde voorwaarden worden ingezien. Wanneer (een deel van) een archief beperkt openbaar is, staat dat altijd vermeld in de inventaris van dat archief, dit kunt u op de website zien.

Wanneer u deze archiefstukken toch wilt inzien hebt u hiervoor een ontheffing nodig van de rijksarchivaris. U kunt vooraf per e-mail een verzoek indienen met motivatie waarom u een bepaald stuk wilt inzien. Dit kan via het contactformulier. U ontvangt dan een ontheffingsformulier, u vult deze in en zendt hem retour. Wij bekijken per verzoek welke voorwaarden er zijn om een ontheffing te kunnen krijgen. Het kan bijvoorbeeld voorkomen dat we vragen om een bewijs van overlijden.

Kopieën en scans

U kunt foto´s maken van archiefstukken die openbaar zijn. Wij kunnen tegen een vergoeding kopieën dan wel scans voor u maken. Dit is afhankelijk van de materiële staat van het archief en onze apparatuur. Zie hier voor onze tarieven.

Besef dat het verrichten van onderzoek in archieven anders is dan bijvoorbeeld in een bibliotheek. U moet de weg even weten en vaak neemt het meer tijd in beslag dan gedacht. Wanneer u even pauze wilt houden, kunt u een kopje koffie of thee drinken in onze Kloostergang. 

Komt u er niet uit? Vraag de studiezaalmedewerker van het Drents Archief gerust om hulp. "Domme" vragen kennen we niet!