Tijdens de winter van ‘44-‘45 kreeg Drenthe te maken met verschillende soorten vluchtelingen. Er kwamen hongervluchtelingen uit het westen van Nederland. Door stakingen en beschietingen was er bijna geen voedsel meer te vinden ten zuiden van de IJssellinie. Verhongerende mensen trokken daarom naar het noorden om eten te halen of onderdak te vinden voor hun familie en zichzelf. Het evacueren van kinderen gebeurde onder andere door IKB (het Interkerkelijk Bureau) en ook scholen, gemeenten, bedrijven en het Rode Kruis hielpen hieraan mee. Daarnaast werd in januari 1945 de Drentse bevolking verplicht om Limburgse evacués op te nemen die vlakbij de linie woonden en gedwongen werden te vluchten voor het oorlogsgeweld.

Waar kunt u meer informatie vinden over de evacués in Drenthe?

Het archief van het Inter-Kerkelijk Bureau Noodvoedselvoorziening is te vinden via het NIOD, evenals het dossier van Commissariaat Noodvoorziening.

In het archief van de gemeente Aa en Hunze zijn documenten aanwezig met betrekking tot het onderbrengen van evacués aldaar.

In het Nationaal Archief zijn documenten te vinden over regeringsaangelegenheden met betrekking tot dit thema, bijvoorbeeld in het archief van Commissie Burgerbevolking en Bureau Afvoer Burgerbevolking, 1939-1949 en in de archieven van het Rijksbureau voor de Voedselvoorziening in Oorlogstijd

Het kon gebeuren dat men elkaar tijdens de reis of bij het vinden van onderdak kwijtraakte. Om elkaar weer te vinden plaatsten sommigen oproepen in de krant. Deze berichten zijn terug te vinden via de krantendatabase van Delpher.

Bronnen in het Drents Archief

In het Drents Archief zijn verschillende documenten aanwezig die betrekking hebben op het onderbrengen van evacués, bekijk deze via ons Archievenoverzicht.

Relevante literatuur

Een kleine selectie van interessante literatuur over dit onderwerp vindt u hieronder. De boeken zijn te raadplegen in het Drents Archief:

  • Tussen twee zomers, door Frans van Boxtel
  • De hongerwinter, door David Barnouw
  • Limburgse geëvacueerden in Hoogeveen 1944-1945, door J. Wattel
  • Naar de boeren!: kinderuitzendingen in de Hongerwinter, door Frans Nieuwenhuis
  • Onze trein ging naar het Noorden, door Goff. Miedema

Zie verder ook onze bibliotheekcatalogus