Drentse cultuur academie

Excerpt: Ben je op zoek naar bronnen voor je les of profielwerkstuk? Bezoekn onze bronnenbox voor afbeeldingen, informatie en tips

In 2013 richtten de educatief medewerkers van zeven grote Drentse cultuurinstellingen, met steun van Kunst & Cultuur Drenthe, de Drentse Cultuur Academie op. Het Drents Archief, Drents Museum, Nationaal Gevangenismuseum, Hunebedcentrum, Herinneringscentrum Kamp Westerbork, Museum De Buitenplaats en Theater/Bioscoop De Nieuwe Kolk willen samen cultuureducatie in Drenthe een stevige kwaliteitsimpuls geven.

De ambitie van de Drentse Cultuur Academie 

In 2019 is Drenthe nationaal gezien voorbeeldstellend als het gaat om:

  • de samenwerking tussen onderwijs en culturele instellingen op het gebied van cultuureducatie;
  • de waardering van leerlingen en leraren voor de (gezamenlijke) cultuur-educatieve projecten waarbij de zeven culturele instellingen betrokken zijn;
  • de betekenis van de bijdrage van de culturele instellingen aan het cultuuronderwijs.

Dat doen we met projecten die zich onderscheiden door hun authentieke en maatschappijkritische karakter en die de talentontwikkeling bij kinderen stimuleren.

De partners van de Drentse Cultuur Academie

Samenwerken en betrokkenheid van scholen tijdens de ontwikkeling van nieuwe producten vinden wij essentieel. Daarom is een leerlijn van de DCA altijd een initiatief van minimaal twee culturele instellingen en een schoolbestuur. Kits Primair (voorheen Openbaar Basisonderwijs Midden-Drenthe) was onze partner bij de ontwikkeling van de leerlijn beeldcultuur. De leerlijn kwam tot stand door co-creatie met de scholen van Kits Primair. Leerkrachten gaven tijdens het ontwikkelproces feedback op de lessen en werkten samen met de leerlingen mee aan pilots. De lessen zijn ontwikkeld vanuit de onderwijsvisie van Kits Primair waarbij talentontwikkeling van kinderen centraal staat.

Wilt u meer informatie over de leerlijn beeldcultuur of wilt u zelf met de DCA een leerlijn ontwikkelen? Neem dan contact op voor meer informatie.

Missie en visie van de Drentse Cultuur Academie

Vanuit onze gezamenlijke expertise op het gebied van cultuureducatie en onze inhoudelijke kennis van geschiedenis, erfgoed en cultuur in Drenthe willen wij bijdragen aan de kwaliteit van het cultuuronderwijs op de Drentse basisscholen en aan de ontwikkeling van het cultureel zelfbewustzijn van de leerlingen.

De Drentse Cultuur Academie biedt leerlingen een rijke culturele omgeving die eraan bijdraagt dat zij zich ontwikkelen tot zelfbewuste individuen met een breed blikveld op cultuur. Daarbij vinden de DCA-partners het belangrijk dat leerlingen zich binnen de groep kunnen ontwikkelen naar hun eigen mogelijkheden en ontdekken waar hun eigen kwaliteiten liggen. De leerlijnen van de Drentse Cultuur Academie zijn daarmee procesgericht. De projecten van de Drentse Cultuur Academie zijn gebaseerd op het principe van de ‘hoofd, hart, handen – didactiek’.

Het lesprogramma van het Drents Archief

Het Drents Archief biedt het lesprogramma Wie is het meisje met de hoepel? aan in het kader van de Drentse Cultuur Academie.