De oorlog tussen Nederland en Duitsland was van korte duur. Het Nederlandse leger blies bruggen op om de Nazi’s tegen te houden. Rond kazematten en bruggen werd flink gevochten, maar Nederland gaf zich over nadat Rotterdam gebombardeerd was. In Noord-Nederland stonden 3.000 soldaten onder kolonel Jacob Veenbaas tegenover 12.000 Duitsers. Op 10 mei hadden de Duitsers Assen, Meppel en Beilen al bereikt. Het Nederlandse leger werd opgeheven, toch moesten veel soldaten zich later melden voor krijgsgevangenschap. Een uitgebreider verslag over de inval is te vinden op de website Drenthe in de Oorlog.

Bronnen in het Drents Archief 

Er zijn niet zo heel veel bronnen die melding maken van de Duitse inval in Drenthe. Wel kunt u aan de hand van diverse egodocumenten zoals het dagboek van het jongetje Benno ter Berg, een Joodse Assenaar en afbeeldingen uit onze fotobeeldbank een beeld krijgen van de inval.

Zoektips

Op diverse plekken, zoals bij collega-archieven en stichtingen, is meer informatie te vinden over de Duitse inval in Drenthe. Hieronder volgen enkele tips. 

Relevante literatuur

Een kleine selectie van interessante literatuur over dit onderwerp vindt u hieronder. Deze boeken zijn te raadplegen in het Drents Archief, u vindt ze ook via onze Bibliotheekcatalogus.

  • Invasie 1940, door Peter Fleming
  • De inval op 10 mei 1940, door Lammert Huizing
  • De oorlog in mei '40, door E.H. Brongers
  • De Duitse inval in Drenthe: Duitse bronnen over 10 mei 1940, door Klaas P. Timmer
  • Invasie: wat er aan voorafging en op volgde, door John Gunther