Excerpt: Ben je op zoek naar bronnen voor je les of profielwerkstuk? Bezoekn onze bronnenbox voor afbeeldingen, informatie en tips

Drents Archief kan en wil de zorgdragers in de eigen regio ondersteunen bij de verbetering van hun informatiehuishouding, zodat de duurzame toegankelijkheid van hun digitale archieven zoveel mogelijk geborgd wordt. De organisatie ziet voor zichzelf een rol weggelegd als deskundige op het gebied van digitaal informatiebeheer, niet alleen voor aangesloten partijen, maar ook voor andere Drentse organisaties. Met het e-depot wil het Drents Archief de Drentse overheden stimuleren tot een gezamenlijke koers voor het digitaal archiefbeheer. Voor publiek worden hierdoor de lange cultuurhistorische lijnen zichtbaar, met een geïntegreerd informatieaanbod uit de papieren en de ‘digital born’ archieven.

Hierbij staan de volgende doelen centraal:

  • Digitale archieven voor langere termijn duurzaam toegankelijk maken
  • De digitale Drentse geschiedenis ontsluiten
  • Goede dienstverlening aan het publiek
  • Deskundig zijn op het gebied van digitaal archiefbeheer
  • De zorgdragers in de regio ondersteunen bij het verbeteren van hun informatiehuishouding

Hiermee wordt in Drenthe een gezamenlijke koers bepaald voor het digitale archiefbeheer en worden te bewaren digitale archieven op een duurzame manier bewaard en toegankelijk gemaakt voor het publiek.