inkoopvoorwaarden

Wij vinden het belangrijk dat iedereen, met of zonder beperking, gebruik kan maken van onze diensten. Daarom zetten we stappen om onze locaties en onze websites zo toegankelijk mogelijk te maken. In 2020 werken we aan het digitaal toegankelijker maken van onze publiekswebsite. Heeft u een vraag, suggestie of een klacht? Dan horen wij dit graag via info@drentsarchief.nl

Binnenkort meer informatie.