Aankondiging openbare vergadering 

Op woensdag 10 juli a.s. vindt de 52ste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Drents Archief plaats in het Drents Archief. De agenda van de vergadering is hier te vinden.

Bestuur

Het Regionaal Historisch Centrum Drents Archief is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen. Daarmee hebben de betrokken overheden - het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW), de gemeente Assen en het Waterschap Drents Overijsselse Delta (WDODelta) - taken die zij wettelijk verplicht zijn uit te voeren, aan het Drents Archief overgedragen zonder de bestuurlijke verantwoordelijkheid uit handen te geven. In de gemeenschappelijke regeling (GR) is vastgelegd dat het Drents Archief bestuurd wordt door een bestuur waarin zowel het Rijk als de Gemeente Assen en de WDODelta een onafhankelijk extern lid vertegenwoordigd zijn. Dit bestuur bestaat volgens de WGR uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit vier personen en het algemeen bestuur uit zes personen. Bestuur en organisatie van het Drents Archief nemen de Governance Code Cultuur in acht. Deze code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

De samenstelling van het bestuur is als volgt.

Namens het rijk:

  • de heer M. Hoogeveen, voorzitter Algemeen (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
  • de heer J. Seton (AB)

Voor de gemeente Assen:

  • de heer B.J. ten Oever (AB en DB)
  • de heer M. Out (AB)

Voor het Waterschap Drents Overijsselse Delta:

  • Hans Pereboom (AB en DB)

Onafhankelijk extern lid:

  • de heer H. Hartog (DB)

Beloningsbeleid RHC Drents Archief

Voor bestuursleden geldt de Regeling Vacatiegelden bestuur RHC Drents Archief. De bestuursleden ontvangen, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeenten, of als ambtenaar in rijks- of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding voor hun werkzaamheden van € 155,- per bestuursvergadering. De voorzitter ontvangt een vergoeding van maximaal 130% van het bedrag dat aan een lid van het bestuur wordt toegekend.

Nevenfuncties bestuur RHC Drents Archief

De heer M.J.M. Hoogeveen
• Brevard Management BV (DGA)
• Talent Performance BV (managing partner)
• Stichting Peergroup (voorzitter bestuur)
• Stichting X Yusuf Boss (voorzitter bestuur)
• Stichting CMO Stamm (lid Raad van Toezicht)
• Stichting A new Trendship (lid bestuur)

De heer J. Seton
• De Maatschappij (Nederlandsche Maatschappij voor Nijverheid en Handel), Departement Drenthe (vertegenwoordiger gemeente Borger-Odoorn)
• Platform Drentse Musea (voorzitter)

De heer M.L.J. Out
• Raad van Commissarissen Sport Drenthe (bezoldigd voorzitter)
• Stichting Houdstermaatschappij aandelen FC Groningen (onbezoldigd voorzitter)
• Comité van aanbeveling Gebiedsfonds Drentsche Aa (onbezoldigd lid)
• Verkiezing Drents Wielrenner van het jaar (onbezoldigd voorzitter)
• Comité van aanbeveling St. Tegen Zinloos Geweld (onbezoldigd lid)
• Comité van aanbeveling Biljarten voor Goede Doelen (onbezoldigd lid)
• Comité van aanbeveling Stichting Vrienden van het Wilhelmina Ziekenhuis Assen (onbezoldigd lid)
• Comité van aanbeveling Stichting Demma (onbezoldigd lid)
• Comité van aanbeveling van Stichting Vrienden van GGZ Drenthe (onbezoldigd lid)
• Comité van aanbeveling Politie Orkest Noord-Nederland (onbezoldigd lid)
• Erecomité Noordshow (onbezoldigd lid)
• Drentse Talentprijs Cultuur (onbezoldigd juryvoorzitter)
• Raad van Toezicht Stichting Sociaal Erfgoed (onbezoldigd lid)