Aankondiging openbare vergadering 

Op 8 december a.s. vindt de 51ste vergadering van het Algemeen Bestuur van het Drents Archief plaats in het Drents Archief. 

Bestuur

Het Regionaal Historisch Centrum Drents Archief is een openbaar lichaam op grond van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen (WGR). Daarmee hebben de betrokken overheden, het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) en de Gemeente Assen, taken die zij wettelijk verplicht zijn uit te voeren, aan het Drents Archief overgedragen zonder de bestuurlijke verantwoordelijkheid uit handen te geven. In de gemeenschappelijke regeling (GR)  is vastgelegd dat het Drents Archief bestuurd wordt door een bestuur waarin zowel het Rijk als de Gemeente Assen en een onafhankelijk extern lid vertegenwoordigd zijn. Dit bestuur bestaat volgens de WGR uit een algemeen bestuur, een dagelijks bestuur en een voorzitter, waarbij het dagelijks bestuur bestaat uit drie personen en het algemeen bestuur uit vier personen. Bestuur en organisatie van het Drents Archief nemen de Governance Code Cultuur in acht. Deze code biedt een normatief kader voor goed bestuur en toezicht in culturele organisaties.

De samenstelling van het bestuur is als volgt.

Namens het rijk:

  • de heer M. Hoogeveen, voorzitter Algemeen (AB) en Dagelijks Bestuur (DB)
  • de heer J. Seton (AB)

Voor de gemeente Assen:

  • de heer B.J. ten Oever (AB en DB)
  • de heer M. Out (AB)

Onafhankelijk extern lid:

  • de heer H. Hartog (DB)

Beloningsbeleid RHC Drents Archief

Voor bestuursleden geldt de Regeling Vacatiegelden bestuur RHC Drents Archief. De bestuursleden ontvangen, voor zover zij niet de functie vervullen van burgemeester of wethouder van de gemeenten, of als ambtenaar in rijks- of gemeentedienst werkzaam zijn, een vergoeding voor hun werkzaamheden van € 155,- per bestuursvergadering. De voorzitter ontvangt een vergoeding van maximaal 130% van het bedrag dat aan een lid van het bestuur wordt toegekend.