Het Drents Archief wil zich inspannen om de belasting van het milieu, de leefomgeving en de maatschappij te beperken en, waar mogelijk, zelfs een positieve bijdrage te leveren. In 2019 hebben wij deel genomen aan het Drentse Koploperproject. Het resultaat is een duurzaamheidsprofiel dat laat zien wat er allemaal al goed gaat, wat er beter kan en welke voordelen behaald kunnen worden. Daarnaast hebben we een milieubarometer opgesteld om onze milieuprestaties inzichtelijk te maken. Drents Archief koopt zijn energiestromen groen in en dat compenseert een groot deel van onze milieubelasting. Na de nulmetingen hebben we een praktisch actieplan opgesteld.

Ter afsluiting van het project is een conferentie georganiseerd waarin de resultaten van alle deelnemers zijn gepresenteerd en andere bedrijven inspiratie konden opdoen. Tevens kreeg het Drents Archief daar het MVO-certificaat uitgedeeld.