Het Drents Archief beheert bekende en onbekende schatten van verschillende Drentse archiefvormers. Stukken uit vluchtelingenkamp Westerbork, signalementskaarten van bedelaars rond 1900, een kaart van de verdwenen havezate Batinge in Dwingeloo en de allereerste handgeschilderde affiches van de TT.  Als gevolg van het digitaal werken, is er ook steeds meer 'digital born' archiefmateriaal. En zoals we in onze depots zorg dragen voor bewaring ‘tot in eeuwigheid’, garanderen we dat ook voor digitale informatie.

Ook werken bij het Drents Archief? We willen graag kennismaken! Maak vrijblijvend een afspraak voor een kop koffie met toekomstige collega’s of neem met het Drents Archief Magazine alvast een kijkje in onze keuken.

Openstaande vacatures

  • Op dit moment hebben wij geen openstaande vacatures.

Over het Drents Archief

Het Drents Archief wil een toegankelijke werkgever zijn, waar een ieder op eigen wijze een rol kan vervullen. We bieden een werkplek aan jong en oud, mensen met en zonder beperking, we bieden begeleiding waar nodig en laten mensen in hun waarde, ongeacht achtergrond, overtuiging of geaardheid. We gaan uit van samenwerking en verbinding.

Door onze eigen diversiteit zijn we creatief, innovatief en weten we de juiste netwerken aan te boren. Onze medewerkers – vast, tijdelijk of vrijwilliger - zijn talenten met verschillende achtergronden en competenties. We nemen onze verantwoordelijkheid in de bevordering van arbeidsparticipatie door het aanbieden van stages, werkervaringsplaatsen en leerwerktrajecten. 

Benieuwd naar de mogelijkheden bij het Drents Archief? Neem contact op met onze P&O-adviseur.