Directeur
Corinne Rodenburg
STAFAFDELING BEDRIJFSVOERING
controller Wobiene Sibma
financieel medewerker Sandra Blomsma
financieel medewerker Marianne Smidt
ICT adviseur Bert van der Veen
management assistent Marja Bijl
personeelsfunctionaris en bestuurssecretariaat Yvonne Marring
receptionist en secretarieel medewerker Jeannette Spijkerman
receptionist en secretarieel medewerker Linda Mulder
projectleider e-depot Bas Gast
adviseur e-depot Alice Strating
huismeester / assistent systeembeheerder Bennie ten Cate
AFDELING COLLECTIE EN PUBLIEK
afdelingshoofd / gemeente- en rijksarchivaris Henk Nijkeuter
medewerker marketing en communicatie Karlijn Donders
medewerker communicatie Ellen van der Velds
projectmedewerker WOII Hilde Boelema
medewerker dienstverlening Joke Wolff
medewerker dienstverlening Ferry Sieders
medewerker educatie Marga Renkema
projectmedewerker en medewerker educatie Mieke Geugies
medewerker applicatie- en informatiebeheer André Clement
medewerker archiefbewerking en informatie Erwin de Leeuw
conservator beeld- en geluidsarchief Mark Goslinga
medewerker beeld- en geluidsarchief Jan Ensing
depotbeheerder / behoudsmedewerker Jan de Lange
depotmedewerker Svitlana Donchenko
archivaris-beleidsmedewerker Dirk Jan Dolfing
junior conservator Rik Klaucke