Bevolkingsregisters zijn een bekende bron voor genealogisch onderzoek. Maar niet alle namen uit die registers zijn ingevoerd op AlleDrenten. Hoe u die toch kunt vinden, leest u in dit hoofdstuk.

Naast de bevolkingsregisters zijn er nog meer documenten die u kunt gebruiken voor het reconstrueren van familierelaties. Zo zijn er de persoonskaarten, gezinskaarten en woningkaarten. Uit het begin van de 19de eeuw zijn er de registers over de ‘gesteldheid der inwoners’ die Lodewijk Napoleon in 1807 liet vervaardigen, de ‘registres civiques’ uit 1811 en lijsten van weerbare mannen uit de 17de en 18de eeuw. De steden Coevorden en Meppel hielden tot 1809 burgerboeken bij.

We geven u tips hoe u op het spoor kunt komen van geëmigreerde voorouders. Verder komt het archief van de Schultengerechten aan bod. Hierin vindt u onder meer voogdijzaken, huwelijkscontracten, testamenten en boedelscheidingen. Tot slot besteden we aandacht aan genealogisch onderzoek naar Joodse families in Drenthe.

Download hieronder het volledige hoofdstuk uit de Genealogische Gids:
Onderzoek voortzetten (547kB)