Er zijn voldoende bronnen waarin de beroepen of ambachten van vooral mannen te vinden zijn. U vindt voornamelijk de beroepen terug in de akten van de burgerlijke stand. Bij de aangifte van een geboorte werd meestal het beroep van de vader vermeld, en in de huwelijksakte de beroepen van de personen die trouwen. Via AlleDrenten kunt u in de akten van de burgerlijke stand op naam zoeken.

Een andere, mooie bron zijn de bevolkingsregisters. Daar werd vaak het beroep of ambacht van de personen genoemd.  Als onderdeel van deze bevolkingsadministratie zijn in het midden van de negentiende eeuw aparte registers van dienstboden aangelegd. Alle bevolkingsregisters van de (voormalige) Drentse gemeenten zijn te vinden via AlleDrenten. 

Wie voor een testament, verkoop, verhuur, veiling, schuldbekentenis of wat dan ook naar de notaris ging, moest zijn beroep opgeven . Een rijke bron, maar niet even makkelijk doorzoekbaar, zijn de notariële akten die na invoering in 1811 zijn opgesteld (toegangsnummer 0114). Ook de rechterlijke macht wilde altijd graag weten hoe de personen die in een proces voorkwamen hun geld  verdienden. Dit werd dan genoteerd in de dagvaardingen en vonnissen. Degene die als gevolg van een strafvonnis enige tijd in een cel doorbracht, moest doorgeven wat hij of zij deed voor de kost.

Wie iets wil weten over een beambte, moet in eerste instantie zoeken in het archief van de overheidsinstelling, waar deze te werk gesteld was. Dat geldt zowel voor rijks-, provinciale als gemeenteambtenaren. Een nuttige bron voor de personeelsbezetting is het Drentsch jaarboekje dat verschenen is van 1854 tot 1956. De boekjes zijn in het Drents Archief raadpleegbaar. Net als het Drentsche Schrijfalmanak, handig voor de 18e eeuw.

Wilt u meer weten over de beroepen en ambachten van uw voorouders? Download dan het volledige hoofdstuk uit de Genealogische Gids:
Beroepen en ambachten (513kB)