Drents Archief is vanaf de oprichting beheerder en bewaarder van Drentse (overheids)informatie, inmiddels veelal verworden tot cultureel erfgoed. Waar dit in het verleden altijd om fysieke stukken ging - perkament, papier, foto’s – hebben we inmiddels te maken met digitale informatie die bewaard moet blijven. Zoals wij in onze depots zorg dragen voor bewaring ‘tot in eeuwigheid’, moet dat ook voor digitale informatie gegarandeerd kunnen worden.

Een dergelijk digitaal archief is niet alleen van belang voor onze eigen organisatie, maar zeker ook voor de overheidsorganisaties in Drenthe. Want uiteindelijk moet elke rechtzoekende burger bij de overheid terecht kunnen voor antwoorden, hoe ver terug men daarvoor ook moet gaan. Voor realisering van een digitaal archief is samenwerking heel belangrijk. Slimme allianties en bundeling van investeringen, kracht en kennis kunnen veel voordeel opleveren. Drents Archief kan daarin een rol vervullen als adviseur, uitvoerder of beide. Wij ontwikkelen in samenwerking met de Drentse gemeenten en provincie een digitaal archief, het Drentse e-depot. 

Het Drents Archief heeft daarvoor de kennis en expertise in huis, en blijft zich daarin ontwikkelen. De Drentse gemeenten en provincie zijn daarin onze partners: informatie bewaren én toegankelijk maken. Want archivering is geen doel op zich, maar draagt bij aan bevordering van openbaarheid en transparantie.