Met het project ‘Een eeuw verkavelen in Drenthe’ is na zes jaar selecteren, scannen en beschrijven de fotocollectie van de Dienst Landelijk Gebied online gezet. Deze collectie omvat ruim 4.000 foto’s van meer dan 75 uitgevoerde ruilverkavelingen en landinrichtingsprojecten in de provincie Drenthe van de afgelopen 80 jaar. 

Drenthe is hiermee de eerste en enige provincie in Nederland waarvan de collectie van de inrichting landelijk gebied is gedigitaliseerd én beschreven.

Als sluitstuk van het project is een symposium georganiseerd voor ca. 150 deelnemers, er is een documentaire gemaakt en er is een speciale uitgave van het tijdschrift Waardeel uitgebracht in een oplage van 1100 exemplaren.

‘Een eeuw verkavelen in Drenthe’ is mogelijk gemaakt met financiële steun van Provincie Drenthe, Prolander, Avitec, Kadaster, Arcadis, Sweco en Brands Bouw.