Als Regionaal Historisch Centrum vertelt het Drents Archief het verhaal van Drenthe. Met diverse activiteiten bieden we jong en oud een andere blik op hun omgeving leveren we een bijdrage aan hun maatschappelijke betrokkenheid. We gebruiken daarvoor de historische bronnen van overheden, particulieren en bedrijven in Drenthe die wij beheren en bewaren: Drentse erfstukken die het meer dan waard zijn om bekend en gezien te worden. Daarmee leert het Drents Archief jonge en oudere bezoekers bewust te worden van de eigen sporen in het verleden. Dat doen we in een inspirerende omgeving, in het hart van Assen. Op de plek zelfs waar de latere hoofdstad van onze provincie aan zijn eigen geschiedenis begon.

Zo’n organisatie kan wel een extra steuntje in de rug gebruiken en daarom is in 1983 de Stichting Vrienden van het Drents Archief opgericht. Vrienden van het Drents Archief dragen niet alleen de geschiedenis een warm hart toe. Ze koesteren ook onze parels. We noemen een paar voorbeelden: het belangwekkende archief van de Maatschappij van Weldadigheid, de unieke kaartencollectie, het TT-archief en het foto- en filmarchief. Nog verder terug in de geschiedenis: de oudste grondwet die ons land kent, het Drentse Landrecht. Uit het jaar 1412! Financiële steun van onze Vrienden maakt het mogelijk dat er publicaties over boeiende onderwerpen uit de Drentse geschiedenis tot stand komen.

En wie vormen het bestuur van deze stichting? Het bestuur bestaat uit mevrouw Mary Looman-Struijs (voorzitter), de heren Rolf Albring en Klaas Willems. Mevrouw Corinne Rodenburg is adviseur van het bestuur.

Goede vrienden geven en ontvangen

Lidmaatschap van de Stichting Vrienden van het Drents Archief kost slechts € 25 op jaarbasis. Wij doen natuurlijk iets terug. Wat hebben we zoal voor u in petto? Allereerst ruiterlijke erkenning. En verder verbinding en voordeel. Als Vriend ontvangt u:

  • uitnodigingen voor speciale presentaties
  • 50% korting op de publieksactiviteiten van het Drents Archief (NB: dit geldt niet voor activiteiten in samenwerking met andere organisaties)
  • een dagdeel historisch vergaderen in de sfeervolle Laarwoudzaal voor bedrijfsleden
  • 10% korting op publicaties uit onze boekwinkel
  • deelname aan de jaarlijkse vriendenactiviteit: een excursie met andere vrienden
  • voor € 10 extra ontvangt u bovendien elk jaar de Nieuwe Drentse Volksalmanak

Houdt u van continuïteit? Dan wordt u Vriend voor het leven, voor een bedrag van € 400,-.

Gaat uw bedrijf voor kwaliteit en duurzaamheid? De Stichting Vrienden van het Drents Archief kent een speciaal bedrijfslidmaatschap. Met een jaarlijkse bijdrage vanaf € 250 steunt u niet alleen het werk van de stichting, maar verschaft u zich ook met uw relaties of medewerkers toegang tot een van onze monumentale ruimten. Uw bijeenkomst of presentatie wordt nog unieker in de sfeervolle Laarwoudzaal. Gratis, eenmaal per jaar, een dagdeel. Als dank voor uw steun. Zowel voor particulieren als voor bedrijven geldt: ook een doelgerichte eenmalige gift is mogelijk. Zo financiert u bijvoorbeeld (mede) de aankoop of de restauratie van een waardevol archiefstuk.

ANBI

De Stichting Vrienden van het Drents Archief is een geregistreerde culturele ANBI (Algemeen nut beogende instelling). Donateurs van culturele ANBI’s hebben een extra belastingvoordeel.

Word ook vriend

Aanmelding kan via het machtigingsformulier hieronder. U kunt ook een donatie van € 25,- of meer overmaken op rekeningnummer NL61 RABO 0192002503 ten name van de Stichting Vrienden van het Drents Archief.

> Download het machtigingsformulier

U kunt het ingevulde machtigingsformulier sturen aan info@drentsarchief.nl of naar onderstaand adres:
Stichting Vrienden van het Drents Archief
Brink 4
9401 HS Assen

Jaarstukken 2020

De financiële stukken van de Stichting Vrienden van het Drents Archief zijn openbaar en kunt u hieronder inzien. 

Financieel jaarverslag 2020

Eerdere financiële jaarverslagen

Financieel jaarverslag 2019

Financieel jaarverslag 2018