Excerpt: Drents Archief en Platform Drentse Musea aangesloten bij OPEN

21 februari 2022

Het Drents Archief en Platform Drentse Musea Drentse schakel in landelijk erfgoedplatform
Samenwerking staat zowel bij het Drents Archief als bij Platform Drentse Musea hoog in het vaandel en samen vertegenwoordigen deze partijen een breed scala aan erfgoedinstellingen in Drenthe. Dat is ook de reden waarom ze nu samen deel uitmaken van OPEN, een landelijk netwerk van provinciale erfgoedinstellingen. Platform Drentse Musea vertegenwoordigt hierbij alle musea in Drenthe en het Drents Archief, als beheerder van Drents erfgoed, de historische verenigingen en de leden van het Erfgoedberaad in Drenthe. De aansluiting bij OPEN biedt zo vele Drentse erfgoedinstellingen de mogelijkheid om in breder verband kennis te delen en gezamenlijk te werken aan projecten, fondsenwerving, digitalisering en aan het professionaliseren van vrijwilligers.

Corinne Rodenburg, directeur van het Drents Archief licht het gedeelde lidmaatschap toe: “Lange tijd is Drenthe niet vertegenwoordigd geweest in dit overleg omdat onze provincie geen ‘erfgoedhuis’ had, of een erfgoedinstelling die meerdere typen erfgoed vertegenwoordigt. De witte vlek op de ledenkaart van OPEN was ons al langer een doorn in het oog, daarom hebben we de handen ineengeslagen.” De gedeelde vertegenwoordiging voor Drenthe leverde bij OPEN positieve reacties op. Iris Bierenbroodspot, coördinator Platform Drentse Musea: “We werden als twee Drentse instellingen enthousiast welkom geheten door de OPEN-leden.”

Over OPEN
OPEN verenigt provinciale erfgoedorganisaties en stroomlijnt visie en samenwerkingsprojecten op nationale schaal vanuit een regionaal perspectief. Hiermee vormt het samenwerkingsverband de ideale schakel tussen nationaal en regionaal beleid, waarbij vrijwel alle erfgoedinstellingen worden bereikt. Daarmee is OPEN een goed aanspreekpunt voor overheden, fondsen en andere organisaties op het gebied van erfgoedbeleid. OPEN staat voor kennisvermeerdering en een landelijke agendering en aanpak van belangrijke onderwerpen, zoals digitalisering en ondersteuning van vrijwilligers.